De Italiaanse regering overweegt €2 miljard in het noodlijdende Monte dei Paschi di Siena te investeren, zo schrijft Reuters. De derde grootste bank van Italië moet nog voor het einde van dit jaar €5 miljard aan kapitaal ophalen om haar buffers te versterken en hoopt dat geld op te halen bij private beleggers. Maar door de uitslag van het Italiaanse referendum zijn ook beleggers minder happig om in de probleembank te investeren.

Volgens twee insiders zou de regering van plan zijn €2 miljard aan bankobligaties op te kopen van particulieren, om deze vervolgens in samenwerking met de bank om te zetten in aandelen. Daarmee neemt het eigen vermogen van Monte dei Paschi met €2 miljard toe en wordt de Italiaanse overheid de grootste aandeelhouder van de bank.

Pensioenfondsen zouden op een vergelijkbare manier €1 miljard aan bankobligaties kunnen omzetten in aandelen, waarmee ruim de helft van de benodigde €5 miljard binnen is. De bank hoeft dan nog maar €2 miljard aan aandelen uit te geven om de kapitaalbuffers op peil te brengen.

Staatssteun?

Als het Italiaanse ministerie van Financiën inderdaad voor €2 miljard aan bankobligaties gaat opkopen van particulieren, dan is dat strijdig met het Europese beleid ten aanzien van het redden van banken. In heel Europa zijn afspraken gemaakt over de bail-in, die voorschrijven dat ook obligatiehouders van de bank geld verliezen bij de redding van een bank.

Zou de regering belastinggeld gebruiken om bankobligaties op te kopen van particuliere beleggers, dan is dat uit te leggen als een bailout. Obligatiehouders krijgen dan hun geld terug, terwijl de belastingbetaler met bankaandelen blijft zitten die waardeloos worden als Monte dei Paschi in de toekomst alsnog omvalt. De Europese Commissie zou dus eerst moeten oordelen of een dergelijk reddingsprogramma niet in strijd is met de Europese bail-in regels.

Monte dei Paschi kwam afgelopen zomer als slechtste uit de stresstest van de Europese bankensector. De Europese Bankautoriteit (EBA) oordeelde dat de Italiaanse probleembank nieuw kapitaal moet ophalen om een volgende economische crisis te kunnen doorstaan. De bank was toen ook al bezig om geld uit de markt te halen, maar dat is ze nog steeds niet gelukt.

Meer over dit dossier:

Monte dei Paschi di Siena, la seconda banca più antica tra quel

Krijgt Monte dei Paschi di Siena bailout van €2 miljard?