Canadese journaliste onthult leugens Syrië en Aleppo

De berichtgeving in de Westerse media suggereert dat de bevolking in Syrië gebukt gaat onder de terreur van het regeringsleger en dat de bevolking van Aleppo nu in zijn geheel onderworpen is aan het ‘regime’ van Assad. Volgens de Canadese journaliste Eva Bartlett klopt er niets van deze berichtgeving en worden er in Westerse media aan de lopende band leugens verteld over de werkelijke situatie in Syrië.

Bartlett sprak in verschillende Syrische steden met de lokale bevolking, die bevestigen dat de overgrote meerderheid van de bevolking achter het Syrische leger staat en de regering van Assad steunen in hun strijd tegen de terroristen. De suggesties dat de bevolking gebukt gaat onder de terreur van het Syrische en Russische leger is volgens haar precies het tegenovergestelde van de realiteit.

Het zijn de terroristen in de bezette gebieden die burgers gijzelen en vermoorden, terwijl het Syrische leger in samenwerking met de Russen ze juist probeert te bevrijden. Soldaten van het regeringsleger vormden met gevaar voor eigen leven verschillende corridors, zodat de gegijzelde bevolking het bezette gebied kon ontvluchten.

Ook verwijst Bartlett naar een bombardement op een ziekenhuis dat helemaal niet op de satellietbeelden terug te vinden is en over een ander ziekenhuis dat door bommen van Al-Nusra werd opgeblazen, maar waar het Syrische en Russische leger voor verantwoordelijk gehouden worden. We hebben haar verhaal volledig vertaald, de tekst staat onder de video.

“Canada heeft in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie gepresenteerd die niet draait om mensenrechten en niet om de mensen in Syrië. Het is een resolutie bedoeld om met de beschuldigende vinger naar Rusland en China te kunnen wijzen. Deze resolutie verwijst naar een eerdere resolutie van de Veiligheidsraad waar China en Rusland een paar dagen geleden hun veto over hebben uitgesproken. Die resolutie had betrekking op nog een nutteloos staat-het-vuren in Syrië, die op geen enkele manier iets goeds zou brengen voor de mensen in Syrië en die komt na een week waarin veel gebieden in Aleppo bevrijd werden. Ongeveer 95% van alle gebieden in Aleppo is bevrijd, gebieden die jarenlang bezet werden door terreurgroepering.”

Staakt-het-vuren

“Dus op dit moment, nu honderdduizenden burgers in de bezette gebieden bevrijd zijn, willen partijen in de VN een nieuw staakt-het-vuren afkondigen. En ik wil mensen eraan herinneren waarom dit staakt het vuren zinloos is. Het laatste staakt-het-vuren in september werd vanaf het begin genegeerd door twintig verschillende terreurgroepen, die het staakt-het-vuren in totaal meer dan 300 keer het geschonden hebben.

Het Syrische en Russische leger hielden zich aan staakt-het-vuren, terwijl de Amerikaanse coalitie het staakt-het-vuren geschonden heeft door te bombarderen op stellingen van het Syrische leger. Daarbij kwamen tenminste 83 Syrische soldaten om het leven. Het was een langdurige aanval die bijna een uur duurde en die ISIS in staat stelde de stelling bij Deir ez-Zor over te nemen. Dus, dit is één reden waarom een staakt-het-vuren op dit moment zinloos is.

Er is geen vertrouwen dat de Verenigde Staten en Westerse leiders – die deze terroristen financierden – controle over deze terroristen hebben en dat zij zich aan een staakt-het-vuren zullen houden. De mensen van Aleppo willen dat hun stad volledig bevrijd wordt. Ik ben vier keer in Aleppo geweest en dit is de wens van de mensen in Aleppo.”

Onafhankelijk

“Ik ben sinds 2014 zes keer in Syrië geweest, waarvan twee keer met internationale delegaties en vier keer op eigen gelegenheid met een visum dat ik zelf heb aangevraagd en dat ik zelf betaald heb. Mijn reizen heb ik met eigen geld of met donaties betaald, ik ben op eigen risico gegaan en ik kon vrij bewegen naar de gebieden waar ik heen wou gaan. Ik ben vaak in Homs geweest, in Latakia, in Tartous en in Aleppo. Ik noem deze omdat het belangrijk is dat mensen zich realiseren dat ik in al die plaatsen in het Arabisch met de mensen gesproken heb. En het is waar dat de bevolking het Syrische leger en de regering steunen. Wat je hoort in de media is compleet het tegenovergestelde. En wat je in Westerse media als de BBC, Guardian, New York Times enzovoort over Aleppo hoort is ook het tegenovergestelde van de realiteit.

Sinds 2012 wordt Aleppo bezet door verschillende terreurgroepen, waaronder Al-Nusra en het zogenaamde Free Syrian Army, die dezelfde terreurdaden begaan als Al-Nusra en ISIS, zoals het onthoofden van een 12-jarig kind. En nog steeds worden dat gematigde rebellen genoemd. De bezetting van deze gebieden in Aleppo sinds 2012, die onlangs bevrijd zijn, betekende dat Aleppo als geheel geleden heeft onder belegeringen, het gebrek aan voedsel, medicijnen, elektriciteit en water en de dagelijkse bombardementen door de terroristen. Denk aan mortieren, geïmproviseerde bommen, GRAD raketten die geleverd werden door het Westen, enzovoort…

Omdat er nog steeds door het Westen gesteunde rebellen in Aleppo zijn komen er nog steeds bommen naar beneden waarbij slachtoffers vallen. Daarom is het zo belangrijk dat alle gebieden in Aleppo bevrijd worden, want dat is wat de vrede in Aleppo terug kan brengen. Mijn collega’s noemden al de mate van eenheid in Syrië en dat zij zichzelf in eerste plaats zien als Syriërs en niet als lid van een bepaalde groepering.”

Manipulatieve berichtgeving

“Dit is belangrijk, omdat onze media en de media in de Golfstaten de indruk wekken dat er sprake is van conflicterende groepen. Dit wordt door de Syriërs zelf ontkend, het is een instrument om mensen in verwarring te brengen. Om mensen te laten geloven dat het de Soennieten zijn tegen Bashar al-Assad, terwijl de realiteit is Aleppo overwegend Soennitisch is en de regering steunt! De bevolking heeft te lijden onder de terroristen, terwijl steeds wordt verklaard dat de terroristen de burgers proberen te bevrijden van het regeringsleger.

Andere punten over Aleppo zijn de aanvallen op ziekenhuizen. Dit zijn ziekenhuizen in gebieden die in handen zijn van de terroristen. Deze verhalen zijn gefabriceerd en ik kan daar een specifiek voorbeeld van noemen. In april was er een ziekenhuis dat volgens alle media zwaar getroffen was door het Syrische ofwel het Russische leger. Maar uit satellietbeelden die Rusland heeft vrijgegeven blijkt dat het ziekenhuis na deze vermeende aanslag nog in dezelfde staat verkeerde als in oktober 2015. Dit ziekenhuis was dus helemaal niet getroffen. Enkele maanden later berichtte de Guardian dat er in dit ziekenhuis nog steeds slachtoffers van chemische aanvallen behandeld werden. Dus zelfs de leugens van de media zijn inconsistent.

Ik ben ook naar een ziekenhuis voor zwangere vrouwen geweest in het centrum van Aleppo, een ziekenhuis dat op 3 maart werd werd aangevallen en waarbij drie vrouwen gedood werden. Je zou denken dat dit iets is waar de Verenigde Naties of Amnesty International aandacht voor zou vragen, maar dat was niet het geval.

In december 2013 werd het Kindi ziekenhuis aangevallen en vernietigd. Dit was het grootste en beste ziekenhuis voor kankerbestrijding in het Midden-Oosten. Het werd gesloopt door een vrachtwagenbom van Al-Nusra. Toch werd in de mediaberichten over Aleppo opnieuw Russische en Syrische luchtaanvallen verantwoordelijk gehouden voor de aanslagen op ziekenhuizen. Fox News had zelfs het lef om een foto van het Kindi ziekenhuis te gebruiken en te doen alsof dit een ziekenhuis in het oosten van Aleppo was en dat werd aangevallen door Russische of Syrische bombardementen. Dit laat zien hoeveel de media vanaf het begin af aan gelogen hebben over Syrië en dat tot op de dag van vandaag blijven doen.

Toen ik naar Aleppo ging sprak ik met de medische organisatie van Aleppo, een team dat bestaat uit 4.160 actieve en geregistreerde dokters. Meer leugens in de media gingen over “de laatste dokter in Aleppo”. Onder deze meer dan 4.000 dokters zitten 800 specialisten. Dus je kunt zien dat als de media over Aleppo praat, dat ze het heeft over gebieden die door terroristen bezet werden. Ze negeert het lijden en de wensen van de bevolking in de rest van Aleppo volledig.”

Bombardementen

“Toen ik in juli in Aleppo was kreeg ik met een aantal bombardementen van de terreurgroepen te maken. Er was een halve kilometer van mij vandaan een explosie. Ik weet niet hoeveel mensen daarbij om het leven zijn gekomen, maar het leverde een enorme rookwolk op. Ongeveer vijf minuten later werd een explosief afgevuurd uit het gebied dat in handen was van de terroristen, een explosief dat 15 meter bij mij vandaan insloeg. Als dat explosief een geparkeerde auto had geraakt dan had ik hier nu niet gezeten.

Een dag later werd de moeder van een goede vriend van mij vermoord door een dergelijk explosief. Dit is slechts een fractie van het lijden waar de mensen dagelijks mee te maken hebben. Toen ik daar in november met een delegatie van Westerse journalisten van de New York Time, de LA Times enzovoort, was, toen vond er gedurende de dag een reeks van aanvallen met GRAD raketten, explosieve voertuigen en explosieven en scherpschutters plaats.

Aan het eind van de dag waren achttien burgers vermoord en meer dan 200 gewond. We waren bij het nabijgelegen ziekenhuis en daar zagen we de mensen binnenkomen. Dat was een van de vele eindeloze dagen in Aleppo. Op 4 november waren we bij de ‘Castello Road’ humanitaire oversteek, dit was een dag waarop de mensen in het oosten van Aleppo uit de bezette gebieden geëvacueerd konden worden. En dat was niet voor het eerst. De Russen en het Syrische leger hadden al acht humanitaire corridors opgezet om mensen in staat te stellen te vluchten. Deze corridors werden aangevallen door terreurgroeperingen, zelfs op die 4 november dat wij er waren gebeurde dat twee keer met mortieren. Daarna gebeurde dat nog vijf keer.”

Bevolking steunt leger Syrië

“Er is duidelijk een politieke wil en intentie bij het Syrische overheid en de Russische bondgenoot om burgers in staat te stellen te vluchten en het aantal slachtoffers te minimaliseren. De terroristen die zichzelf bevrijders van Syrië noemen willen niet dat burgers weggaan, ze houden mensen gegijzeld. Als je rapporten leest die niet van de BBC of van de New York Times afkomstig zijn, dan zie je tal van getuigenissen van burgers die de afgelopen week bevrijd zijn en die het Syrische leger daar enorm dankbaar voor zijn. Ook zeiden ze dat terroristen het voedsel achter hielden en dit niet wilden verspreiden onder de bevolking. Dat is allemaal gedocumenteerd.

Ook is het gedocumenteerd dat er in de gebieden die bezet zijn door terroristen, waaronder een school, chemicaliën gebruikt werden om wapens te maken. Er zijn hulzen gevonden waar de bommen van gemaakt werden. Eén van deze gebouwen was een fabriek, waar deze bommen gemaakt werden. Ook waren er verklaringen dat het vrije Syrische leger helemaal niet meer bestaat.

De vernietiging van gebouwen in deze gebieden gebeurt omdat de terroristen zich onder de grond in bunkers verstoppen en alleen boven komen om burgers te bombarderen.”

Misstanden

“Ik wil nog een paar mythes aanstippen. Zo gaat er een mythe dat het Syrische leger en de overheid de mensen in Aleppo laten verhongeren. Nogmaals, ik verwijs naar getuigenverklaringen van mensen die ik gesproken heb die zeggen dat ze niet mochten vluchten, omdat ze bedreigd werden door terroristen. Ook zijn er beelden van mensen die probeerden te vluchten en die beschermd door het Syrische leger, dat een menselijk schild vormde. Wat we in de media horen is geen correcte weerspiegeling van wat er gaande is in Aleppo. Deze media blijven tot op de dag van vandaag zeggen dat het Syrische leger deze mensen aanvalt, terwijl precies het tegenovergestelde waar is.

Ik wil jullie vragen om te luisteren naar de mensen in Syrië, die klaar zijn met alle leugens en die willen dat de waarheid naar buiten wordt gebracht. De mensen daar zijn zich heel goed bewust van alle leugens die onze media en onze mensenrechtenorganisaties uitdragen. Ze willen een einde aan het geweld en willen niet dat deze oorlog wordt voortgezet. Ze hebben ook niet om deze oorlog gevraagd. Zoals mijn collega benadrukte is Syrië een soeverein land, dat het recht heeft tegen terrorisme te vechten. We weten dat 101 uit 193 lidstaten van de Verenigde Naties terroristen naar Syrië gestuurd hebben…

Syrië voert een oorlog tegen terrorisme en is aan de winnende hand in Aleppo. Hopelijk accepteren de terroristen een afspraak om zich uit de stad terug te trekken en hun wapens neer te leggen. Hopelijk accepteren ze de amnestie die de overheid wil verlenen. Hopelijk stopt de VS met het steunen van deze terreur en deze financiering en komen er inderdaad regels die het onmogelijk maken om de verschillende huurlingen te bewapenen en te financieren.”

Picture of Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *