Leiden de media ons de oorlog in?

Door: Joost Niemöller

Vandaag vond de presentatie plaats van twee boeken over de Amerikaanse politiek en de beïnvloeding van de media. In Nieuwspoort, op het Binnenhof. Het ene boek is de Nederlandse vertaling van de Duitse bestseller van de journalist Udo Ulfkotte, die in het Nederlands heet: Gekochte Journalisten. Hoe de CIA het nieuws koopt. Het andere boek heet in Nederlandse vertaling: De Wikileaks documenten. De wereld volgens het Amerikaanse imperium.

Twee serieuze boeken, waarbij je zou kunnen verwachten dat er veel journalisten aanwezig waren. Maar dat bleek niet het geval. Er waren veel betrokken belangstellenden, maar de media, het eigenlijke onderwerp, blonken uit door afwezigheid. Ach, wie zou er nog verbaasd zijn. Zelfreflectief vermogen is niet echt een dingetje van de journalistiek.

gekochte-journalisten

Beïnvloeding publieke opinie

Uitgever Tom Zwitser zette uiteen dat de Amerikaanse overheid zich al lang bezig houdt met de beïnvloeding van de publieke opinie door de media. Ze zijn er zo langzamerhand bijzonder gehaaid in geraakt. Al direct na de Tweede Wereldoorlog werd er via o.a. het Congres of Freedom een beeld neergezet van de VS als het vrije Westen. Een ideologie die ook in Europa enorm aansloeg, niet vreemd gezien het trauma van Hitler en de bedreiging door Stalin. Ook kwamen er andere organisaties op als het NED, feitelijk een staatsgestuurde club.

Waar volgens Zwitser de aansturing van de media door de CIA vroeger heimelijk gebeurde, daar is het nu openlijk. De schaamte is verdwenen. Dat hangt ook samen met de steeds grotere afhankelijkheid van de kwakkelende media. Waar het vroeger nog de moeite waard was om journalisten om te kopen, daar vindt nu de manipulatie rechtstreeks plaats door de alom aanwezige ‘persvoorlichters’, die in werkelijkheid ‘persmanipulators’ zijn. Journalisten zijn of te lui geworden om zelf hun informatie te verzamelen, of hun kranten hebben domweg niet meer de journalisten in dienst die daartoe in staat zijn. Een gevolg van aanhoudende bezuinigingen. Kranten draaien op stagiaires die persberichten overschrijven.

MH17

De wijze waarop nu de propaganda van het JIT over MH17 klakkeloos wordt overgenomen, is tekenend. Alle journalisten zijn als de dood om voor ‘Kremlin trol’ uitgemaakt te worden, iedere stap buiten de gebaande paden kan dodelijk zijn in deze wereld van geringe toekomstmogelijkheden. Als journalist ben je slaaf of je sterft.

wikileaks-kopieIn het hierop volgende debat was ook de emeritus hoogleraar en journalist Karel van Wolferen aanwezig. Hij gaf aan dat het in de media niet altijd zo erg is geweest. De VS, zo stelde hij, is momenteel bezig om een militaire krachtmeting uit te lokken met kernwapens. Nederland is ook een kernmacht, want hier liggen Amerikaanse kernwapens opgeslagen.

Het JIT wordt gebruikt om de geest van de Nederlandse bevolking rijp te maken voor zo’n confrontatie met Rusland, onder het mom: De raket op MH17 kwam van Poetin. Nooit bewezen, maar zo vaak herhaald dat iedereen het in Nederland is gaan geloven. Van Wolferen zegt dat er in de Koude Oorlog nog sprake was van een reactie op de propaganda uit de Sovjet-Unie. Maar de huidige Westerse journalistiek produceert de propaganda zelfstandig.

Wapenindustrie VS

De andere debater, journalist Stan van Houcke, gaf aan dat 54% van het Amerikaanse begrotingsbudget bestemd is voor de wapenindustrie. Het enige wat de VS nog produceert is wapens. En om die handel aan te houden is er een vijand nodig. Of liever nog: Veel vijanden. Daarom creëert de VS onophoudelijk conflicten. In de Nederlandse pers, zegt Van Houcke, wordt dit belangrijke feit verzwegen.

Het Amerikaanse handelen wordt onder de Nederlandse bevolking dan ook nauwelijks begrepen, tenzij die de moeite neemt zich op het internet te informeren. Bij journalisten is ieder kritisch vermogen verdwenen. Nederlandse journalisten vinden het lekker om aan te schuren tegen wat zij denken dat de macht is, Den Haag, en om daar gezien te worden.

Syrië

Volgens Van Wolferen is er nu een levensgevaarlijke situatie ontstaan. Als Hillary Clinton aan de macht komt, zullen er oorlogen uitbreken, te beginnen in Oekraïne, zal de oorlog in Syrië zich nog verder uitbreiden, en dreigt het gevaar van een full blown kernoorlog  wanneer er in dat zenuwenspel een foutje wordt gemaakt.

De heimelijke ondersteuning van de Syrische tak van Al Qaida, Al Nusra, is al een teken dat de VS het risico wil nemen om de oorlog in Syrië gierend uit de hand te laten lopen.  Ook over de rol van de VS met al Nusra, lees je vrijwel alleen op het internet. De media verzwijgen dit. Het is dan ook niet vreemd dat de oplages van de kranten steeds meer teruglopen. Aan deze media hebben de mensen geen behoefte meer, omdat die geen duiding en feiten meer biedt, maar slechts voorgekookte Amerikaanse meningen.

Karel van Wolferen zegt dat hij tijdens de Koude Oorlog nog een Atlanticus was, maar nu niet meer: “De VS is een psychotisch land geworden, dat zich baseert op grootheidswaan.” Stan van Houcke haalde daarbij oud minister van buitenlandse zaken Kissinger aan, die onlangs nog zei dat de buitenlandse politiek van de VS erop gericht is om Rusland uit elkaar te laten vallen.

Deze uitspraak van zo’n ingewijde haalde ook al niet de Nederlandse media. Deels onkunde, aldus Van Houcke: “Nederland is een heel klein provinciaals land, waarbij de journalistiek niets begrijpt van geopolitiek.” En, refererend aan de titel van het boek van Ulfkotte: “In Nederland hoeven de journalisten niet eens meer omgekocht te worden. Ze zijn al bij voorbaat embedded.”

Complotdenken?

Wie er anders over denkt, wordt automatisch benoemd tot ‘complotgek.’ Maar volgens Van Wolferen bestaat een groot deel van de wereld uit complotten. Lees Shakespeare er maar op na. Vraag het maar aan Caesar. Van Wolferen kwam tot dat inzicht door het lezen van een van de eerste boeken over de moord op JFK; de klassieker van Mark Lane: Rush to Judgment.

Een uiterst geloofwaardige analyse van de moord op Kennedy en van de wijze waarop die bedekt werd. Het populair maken van de term complotheorie is door de CIA gebeurd, om de kritiek op de officiële versie van de moord op Kennedy te smoren, zegt Van Wolferen. Volgens hem is trouwens ook 9/11 een complot, en de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo.

En waar vind je de beste kritiek op het Amerikaanse beleid? In de VS, niet in Europa. Wat volgens Van Wolferen ook niet zo vreemd is, want Europa is een vazalstaat en in vazalstaten dient men te zwijgen.

Is er dan geen hoop op een betere toekomst, vroeg gespreksleider Eric van de Beek. Hierover waren Van Houcke en Van Wolferen het eens: Journalistiek gaat niet over hoop. Het gaat ook niet over toekomstvoorspellingen. Het gaat over het maken van de juiste analyse, op basis van feiten.

Vanavond wordt Rutte gevierd bij een journalistenfeestje. Wat zou het mooi zijn, zegt Van Wolferen, als Rutte nu eens gewoon toegaf dat hij er bij MH17 is ingeluisd. Dan wordt hij meteen de belangrijkste staatsman ter wereld. Gaat dus niet gebeuren.

Bronwww.joostniemoller.nl
Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Doe mee met de Bullrun 🚀10 euro gratis tijdelijke actie bij Bitvavo