In oktober 2011 werd de Libische dictator Gaddafi vermoord door rebellen die gesteund werden door het Westen. De NAVO speelde een belangrijke rol in de omverwerping van het regime, dat volgens de officiële verklaring plaats moest maken voor democratie. Maar achter de schermen speelden er compleet andere belangen en argumenten mee, zo blijkt uit emails van Hillary Clinton die eind vorig jaar gepubliceerd werden. In één van die emails blijkt dat de NAVO niet uit was op het brengen van democratie, maar op het voorkomen van de totstandkoming van een door goud gedekte Afrikaanse valuta.

In deze email die op 2 april 2011 naar Clinton verstuurd werd staat beschreven dat Gaddafi de intentie had om de goudreserve van zijn land – in totaal 143 ton – te gebruiken voor een nieuwe Afrikaanse munteenheid op basis van de Libische gouden dinar. Deze munteenheid werd door Frankrijk gezien als een bedreiging, omdat veel Afrikaanse landen in die regio op dat moment hun munt gekoppeld hadden aan de Franse franc (en later de euro).  Sarkozy was bang dat Frankrijk haar invloed in deze regio zou verliezen, zo maken we op uit de vertrouwelijke email naar Clinton. De introductie van een goud gedekte munteenheid was naar verluid één van de redenen van Sarkozy om een aanval op Libië uit te voeren.

In de email wordt zelfs puntsgewijs duidelijk gemaakt welke doelen men dacht te bereiken met het dwarsbomen van de plannen van de Libische dictator (en dat is een beetje uit de hand gelopen)…

  1. De wens om een groter marktaandeel te krijgen in de olieproductie van Libië
  2. Uitbreiding van de Franse invloedssfeer in Noord-Afrika
  3. Verbetering van de interne politieke situatie in Frankrijk
  4. Het Franse leger de kans geven om zichzelf wereldwijd weer op de kaart te zetten
  5. Voorkomen dat Gaddafi de rol van Frankrijk overneemt als de dominante macht in Frans West Afrika.

gaddafi

Was introductie goud gedekte munt door Gadaffi werkelijke reden voor NAVO operatie Libië?