Inflatie is een groot probleem in India, want volgens de officiële statistieken lag deze de afgelopen jaren gemiddeld op meer dan 7% (zie grafiek). Dat is ook gelijk de belangrijkste reden voor Indiërs om goud te kopen. Door de geldontwaarding is het niet aantrekkelijk om roepies voor een langere periode op een bankrekening weg te zetten, zoals we in de Westerse wereld gewend zijn te doen. In plaats daarvan koopt men goud, metaal dat altijd enige koopkracht weet te behouden.

Obligatielening

Om de vraag naar goud af te remmen heeft de Indiase overheid, in samenwerking met de Reserve Bank of India, een nieuwe obligatielening ontwikkeld waarvan het rendement aangepast wordt op de Wholesale Price Index (WPI) inflatie. Deze obligatielening moet de angst voor geldontwaarding wegnemen, omdat de regering een hogere inflatie zal compenseren met een hogere rentevergoeding. De obligaties hebben een looptijd van 10 jaar en een rendement dat steeds aangepast zal worden aan de inflatie.

Afgelopen maand zakte de inflatie naar 4,89%, maar daarvoor was het percentage veel hoger. In 2012 was een inflatie van meer dan 7,5% gebruikelijk en in 2011 was dat zelfs meer dan 9%. Door een hogere rentevergoeding te geven op de obligaties blijft de koopkracht van de spaarder behouden en wordt de motivatie om goud te kopen kleiner, zo denkt de Indiase regering.

Inflatie in India (Bron: Tradingeconomics)

India wil tussen nu en maart volgend jaar ongeveer $2,2 tot $2,7 miljard aan inflatie gekoppelde obligaties uitgeven, zo maakte de Reserve Bank of India bekend. Van alle obligaties die worden uitgegeven zal 20% worden aangeboden aan particuliere beleggers. De overige 80% is bestemd voor de institutionele beleggers.

De centrale bank en de regering van India maken zich beide zorgen over het tekort op de betalingsbalans, veroorzaakt door de omvangrijke import van fysiek goud. In het derde kwartaal van het financiële jaar 2012-2013 liep dat tekort op tot een hoogtepunt van 6,7% van het Indiase GDP. Afgelopen maand steeg de import van goud en zilver in India met 138% naar een bedrag van omgerekend $7,5 miljard.

Het is de vraag of Indiërs bereid zijn fysiek goudbezit op te geven in ruil voor een obligatie die alleen een nominale dekking geeft in roepies. Ook in India zal men vraagtekens stellen bij de nauwkeurigheid van het officiële inflatiecijfer.

Lees ook ons eerdere artikel:

Indiase regering en centrale bieden inflatiegedekte obligatielening als alteatief voor goud