Wikileaks cables: Duitse minister van Financien Schmidt over goud

De volgende Wikileaks cable is een kleine, maar wel één die opnieuw interessante inzichten verschaft. Deze vat samen wat Helmut Schmidt, de Duitse minister van Financiën van 1972-1974, zei over het mogelijke gebruik van goud door Europese centrale banken om verschillen in de handelsbalansen van landen te vereffenen. Schmidt verwacht dat centrale banken op een dag onderling hun balans zullen vereffenen met goud, tegen een goudprijs waarover ze samen overeenstemming bereiken.

1.  THE THE COURSE OF A LENGTHY PRESS INTERVIEW WITH
DIE WELT, LE MONDE, LA STAMPA AND THE TIMES, FINANCE
MINISTER SCHMIDT RESPONDED AS FOLLOWS TO A QUESTION
REGARDING USE OF GOLD BY THE EUROPEAN CENTRAL BANKS
IN THE SETTLEMENT OF BALANCES:  “I AM CAREFUL IN MAKING
PREDICTIONS.  BUT I COULD IMAGINE THAT PRIOR TO THE
COMING INTO FORCE OF A NEW INTERNATIONAL MONETARY
SYSTEM, CENTRAL BANKS WOULD BEGIN TO SELL GOLD ON THE
FREE MARKET.  I ALSO DO NOT WANT TO EXCLUDE (THE
POSSIBILITY) THAT CENTRAL BANKS WILL SETTLE BALANCES
AMONG THEMSELVES ON THE BASIS OF A FREELY AGREED UPON
GOLD PRICE, BUT I THINK FOR THE TIME BEING THIS IS
UNLIKELY.  ON THE OTHER HAND I ALSO CANNOT IMAGINE
THAT THE GOLD RESERVES OF CENTRAL BANKS — WHICH
ON THE BASIS OF THE OFFICIAL PRICE AMOUNT TO
$43 BILLION — SHOULD REMAIN FROZEN FOR A LONGER
PERIOD OF TIME OR THAT THE CENTRAL BANKS INTEND TO
SELL THEIR GOLD HOLDINGS TO JEWELERS AND DENTISTS.
2.  IN THE SAME INTERVIEW SCHMIDT EXPRES SED
CONSIDERABLE RESERVE CONCERNING AN SDR/AID LINK.
HILLENBRAND
Gedurende een lang interview met de pers van Die Welt, Le Monde, La Stampa en The Times antwoordde minister van Financien Schmidt als volgt op de vraag ten aanzien van het gebruik van goud door Europese centrale banken in het vereffenen van handelsbalansen: “Ik ben voorzichtig met het doen van voorspellingen, maar ik kan me voorstellen dat voorafgaand aan de totstandkoming van een nieuw inteationaal monetair systeem, centrale banken kunnen beginnen met het verkopen van goud op de vrije markt. Ik wil ook de mogelijkheid niet uitsluiten dat centrale banken de balansen zullen vereffenen op basis van een goudprijs die door vrijwillig overleg overeengekomen wordt, maar dat acht ik voorlopig nog onwaarschijnlijk. Aan de andere kant kan ik me niet voorstellen dat de goudreserve van centrale banken – die op basis van de officiele goudprijs $43 miljard waard is – gedurende een lange tijd bevroren kan blijven of dat ze hun goud op een gegeven moment zullen verkopen aan juweliers en tandartsen“.

h/t: @mortymer001 (anotherfreegoldblog.blogspot.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.