Wikileaks cables: Hoe goud teruggebracht kon worden in het monetaire systeem

In 2013 hebben we op Marketupdate verschillende Wikileaks cables over goud gepubliceerd. Zoals u weet werden er door Wikileaks de laatste jaren heel veel vertrouwelijke documenten uitgelekt, die een inkijkje geven in de communicatie tussen ministeries van verschillende landen. Een aantal van deze cables bespreken tot in detail de ontwikkelingen op de goudmarkt en de rol van goud binnen het financiële systeem. Voor de leek zijn deze artikelen misschien lastig te doorgronden, omdat de context waarin deze stukken geschreven werden niet bij iedereen bekend is.

bullion-gold-bar-on-coinsDe volgende ‘cable’ uit 1974 werd in het voorjaar van 1974 vanuit Luxemburg verzonden naar België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk. In het document worden verschillende opties besproken om goud terug te brengen in het internationale monetaire systeem, zoals plannen om via de Wereldbank of via een Europees monetair fonds een nieuwe rekeneenheid in omloop te brengen met goud als onderpand.

Deze ontwikkelingen spelen zich af drie jaar na het loslaten van de goudkoppeling in 1971. De wereld had geen monetair anker meer en de rest van de wereld maakte zich zorgen over de waarde van eurodollars, dollarreserves die door de rest van de wereld werden aangehouden als een vorm van reserve. De olieprijs en de goudprijs stegen razendsnel en de inflatie begon op te lopen. Achter de schermen werd toen uitvoerig gesproken over goud.

22 maart 1974, Luxemburg

De ambassade heeft een kopie van het werkdocument van het monetaire comité over goud ontvangen, dat werd voorbereid voor de bijeenkomst van het Europese monetaire comité van 4 en 5 april. Dit document werd op 22 maart verspreid onder de deelnemers van dit comité. In dit werkdocument wordt de huidige stand van zaken in de discussie over goud samengevat.

Volgens bronnen van het ministerie van Financiën zal het monetaire comité op 4 en 5 april proberen de discussie over goud af te ronden, zodat de uiteindelijke aanbevelingen gepresenteerd kunnen worden aan alle ministers van Financiën (van de landen die tot de muntslang behoren) die op 10 april bijeen zullen komen in Kopenhagen. Na een algemene bespreking van de belangrijkste punten zal op 4 en 5 april de mobilisering van de goudreserves voor gebruik in internationale transacties en de bijbehorende goudprijs besproken worden. Het werkdocument noemt zes opties die daar besproken zullen worden.

a) Verkoop van goud door centrale banken op de vrije goudmarkt. Deze optie heeft niet de voorkeur, omdat het effect heeft op de marktprijs van goud. Deze optie wordt achter de hand gehouden als een mogelijk alternatief in het geval dat de andere opties onacceptabel blijken te zijn.

b) Overdracht van goudreserves naar de Wereldbank in ruil voor dollars en andere middelen om transacties te voldoen. Het grote probleem van deze optie is de vraag hoe en waar de Wereldbank aan de valuta vandaan moet halen in ruil voor het goud.

c) Vrije goudtransacties tussen centrale banken onderling tegen een vrije goudprijs. Deze optie is niet alleen strijdig met de regels van het IMF, ook roept het de vraag op hoe de goudprijs in dat geval bepaald moet worden voor iedere transactie.

d) Overdracht van goud naar het Europese monetaire fonds in ruil voor nieuwe rekeneenheden. Deze optie geeft problemen voor wat betreft de Europese monetaire integratie, voor de mogelijke reservestatus van deze nieuwe rekeneenheid en voor de inwisselbaarheid van deze rekeneenheid in goud en andere valuta.

e) Discrete goudtransacties tussen centrale banken tegen een beperkte goudkoers. Deze optie stelt centrale banken in staat goud te kopen en verkopen tegen de marktprijs, die tussen een vooraf vastgestelde bodem en plafond beweegt. Deze bandbreedte kan van tijd tot tijd aangepast worden.

f) Mobilisatie van goud als onderpand voor leningen. Deze optie heeft het voordeel dat leningen verkregen kunnen worden onder gunstige financiële condities, terwijl directe liquiditeit ingeruild wordt voor een minder hoge liquiditeit. Op internationaal niveau kan goud gebruikt worden als onderpand bij het IMF, dat op haar beurt leningen kan verstrekken via de normale kanalen of via speciale operaties, bijvoorbeeld in samenwerking met de liquide middelen van de olieproducerende landen. Op regionaal niveau kan goud gebruikt worden als onderpand bij het Europese monetaire fonds of bij de Wereldbank.

Bron: Wikileaks

wikileaks-files2The Wikileaks Files

In september werd een boek gepubliceerd over de Wikileaks documenten. In dit boek wordt uitgebreid beschreven welke tactieken de Verenigde Staten gebruiken om hun macht in de wereld te vergroten. Aan de hand van Wikileaks cables vinden veel anekdotische verhalen, zoals John Perkins beschrijft in zijn boek ‘Confessions of an Economic Hitman‘, bevestiging. Hoe de Amerikaanse overheid op slinkse wijze bepaalde dictators ondersteund of de oppositie helpt, zo lang deze maar de economische belangen van de Verenigde Staten dienen. Wilt u meer lezen over de Wikileaks cables, dan kunnen we dit boek van harte aanbevelen! Klik hier op te bestellen. Voor de liefhebbers van John Perkins, binnenkort verschijnt een nieuw boek met nieuwe bekentenissen van een insider.

Picture of Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *