Een korte Wikileaks cable van 2 januari 1975 laat zien dat Irak onder leiding van Saddam Hussein zich ook bezig hield met de ontwikkelingen in het monetaire systeem na de ontkoppeling van de dollar in 1971. Tot die tijd accepteerden olieproducerende landen als Irak zonder problemen Amerikaanse dollars, omdat ze dachten dat die reserves in de toekomst altijd omgewisseld konden worden voor fysiek goud. In een interview dat Saddam Hussein op 27 december 1974 gaf bepleitte hij dat de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden gezamenlijk actie moesten ondernemen ten aanzien van goud en het monetaire systeem.

Irak roept op tot internationale overeenkomst ten aanzien van goud

2 januari 1975,

In een breed gepubliceerd interview op 27 december 1974 riep Saddam Hussein ontwikkelingslanden – voornamelijk de OPEC-landen – op zich te verenigen, met als doel te voorkomen dat de kapitalistische landen eenzijdig actie zouden ondernemen ten aanzien van goud en het monetaire systeem, ten nadele van de ontwikkelingslanden. Hoewel de VS door haar goudverkopen werd aangewezen als de boosdoener werd de kritiek ook gericht op andere landen. Saddam Hussein riep op tot gezamenlijke maatregelen ten aanzien van goud en internationale liquiditeit via een internationale overeenkomst, die bereikt zou kunnen worden op een speciale internationale conferentie of binnen bestaande instituties.

iraq-goldbars

Amerikanen vinden het goud van Saddam Hussein na inval Irak