Exclusief: Wikileaks publiceert vertrouwelijke cables over goud!

Wikileaks heeft deze week opnieuw een reeks vertrouwelijke documenten, de zogeheten ‘cables’, vrijgegeven. De ‘Kissinger Cables’, zoals Wikileaks ze zelf noemt, bevatten volgens Julian Assange veel informatie over Amerikaanse diplomatieke betrekkingen met vrijwel alle landen op de aardbol. Ook zijn er veel cables tussen 1973 en 1976 waarin uitvoerig over goud gesproken wordt!

Marketupdate zal de komende tijd een aantal van deze ‘cables’ over goud uit het dossier van Wikileaks publiceren. De ‘Kissinger cables’ is een collectie van meer dan 1,7 miljoen diplomatieke documenten uit de periode 1973-1976. Daarvan zijn meer dan 205.000 documenten gerelateerd aan voormalig staatssecretaris Henry A. Kissinger. Van alle documenten zijn er 227.000 aangemerkt als ‘vertrouwelijk’, nog eens 66.000 hebben het stempel ‘geheim’. Meer dan 12.000 documenten hadden nooit gedistribueerd mogen worden en meer dan 9.000 cables waren gemerkt als ‘EYES ONLY’.

De cables bevatten in totaal ongeveer 700 miljoen woorden. Een PDF bestand van al deze documenten samengevoegd is meer dan 380 GB in omvang. Daarmee is het de grootste Wikileaks publicatie totnogtoe.

De documenten hebben betrekking op onder meer de betrokkenheid van de VS met fascistische dictators (onder andere in Latijns-Amerika), de Spaanse koninklijke familie en met Griekenland onder het regime van de kolonels. Ook beschrijven de documenten de ontwikkelingen van uur tot uur in de oorlog tussen Israel, Egypte en Syrië. De database van cables kan hier geraadpleegd worden.

Wikileaks cables over goud

Wat we op Marketupdate natuurlijk extra interessant vinden is wat er geschreven is over goud. Via onze bronnen kwamen we uit bij een weblog genaamd anotherfreegoldblog, waar een aantal documenten bij elkaar gezet zijn die betrekking hebben op goud. Een lezer genaamd “Jeff” hielp mee met het zoeken naar cables en vond nog veel meer resultaten door in de database van Wikileaks te zoeken naar “monetary gold”.

Marketupdate zal de komende tijd verder in deze documenten duiken en daar het een en ander over publiceren. Houdt de site dus goed in de gaten. Hieronder alvast een voorproefje van een ‘cable’ over goud. Marketupdate heeft een aantal interessante passages gemarkeerd. Er zit nog meer interessant materiaal aan te komen….

BEGIN SUMMARY:
THE ANNOUNCED AUCTION OF OFFICIAL GOLD BY
THE U.S. TREASURY WAS PRAISED BY LONDON GOLD DEALERS AS
BEING TIMELY AND HIGHLY CONTRIBUTORY TO A MORE STABLE MAR-
KET.  SOME FEAR, HOWEVER, THAT SHOULD A SINGLE BID FOR THE
ENTIRE 2 MILLION OUNCES BE FORTHCOMING, PRICES MIGHT IN-
CREASE RAPIDLY, POSSIBLY AS HIGH AS $250 AN OUNCE.  THEY
ANTICIPATE MAJOR IMPACT OF U.S. OWNERSHIP WILL BE THE
FORMATION OF A SIZABLE GOLD FUTURES MARKET, BUT RATHER
SMALL DEMAND FOR PHYSICAL HOLDING OF GOLD, OTHER THAN
COINS, AFTER A BRIEF INITIAL SURGE FOLLOWING DEREGULATION.
END SUMMARY
De aangekondigde verkoop van officieel goud (de Amerikaanse goudreserve) door het Amerikaanse ministerie van Financien werd geprezen door goudhandelaren in Londen, omdat het een goed getimed was en omdat het een grote bijdrage zou leveren aan een meer stabiele goudmarkt. Sommigen vrezen echter dat er één koper zal komen opdagen voor de volledige 2 miljoen troy ounce goud die aangeboden wordt, waardoor de goudprijs snel kan stijgen. Mogelijk tot wel $250 per troy ounce. De handelaren verwachten dat de vorming van een grote markt voor goudfutures een grote impact zal hebben op het private goudbezit van de VS. De vraag naar fysiek goud, anders dan gouden munten, zal klein blijven na een aanvankelijk stijging van de vraag door deregulering van fysiek goud (in 1974 tekende de toenmalig president Ford een wet die het bezit van gouden munten weer legaliseerde).
1. IN CONNECTION WITH VISIT OF GAO TEAM SURVEYING ATTITUDE
LIMITED OFFICIAL USE
LIMITED OFFICIAL USE
PAGE 02  LONDON 16154  01 OF 02  101915Z
IN LONDON TO PRIVATE OWNERSHIP OF GOLD BY AMERICANS, ASST-
FINATT OBTAINED REACTIONS FROM MAJOR LONDON WHOLESALE GOLD
DEALERS (SAMUEL MONTAGU & CO., SHARPS PIXLEY & CO., LTD.,
MOCATTA & GOLDSMID, AND CONSOLIDATED GOLD FIELDS, LTD.) TO
ANNOUNCED AUCTION OF GOLD BY U.S. TREASURY.  WHILE THE
UNDERLYING REASONS DIFFERED, THE CONSENSUS OF THE DEALERS
WAS THAT THE MOVE BY THE U.S. WAS LAUDABLE; IN MOST CASES
THEY STATED THAT THE ACTION WAS UNEXPECTED; THE TIMING OF
THE DECISION WAS PRAISED AS BEING FORESIGHTED.  ANNOUNCE-
MENT OF THE SALE PRIOR TO THE JANUARY 1, 1975, DATE WAS
VIEWED AS TIMELY SINCE THERE IS MOUNTING EVIDENCE THAT
MUCH OF THE RECENT INCREASE IN THE PRICE OF TRADED GOLD
HAS RESULTED FROM ANTICIPATION OF A LARGE AMERICAN DEMAND
FOLLOWING THE DEREGULATION DATE, EVEN THOUGH THE DEALERS
THEMSELVES EXPECT THE PHYSICAL DEMAND TO BE RATHER SHORT-
LIVED.
De consensus onder goudhandelaren was dat het besluit van de VS prijzenswaardig was. Velen gaven aan dat ze deze actie van de VS niet hadden verwacht. De timing van het besluit getuigde van een vooruitziende blik. De aankondiging van de verkoop [van goud] voor 1 januari 1975 werd gezien als tijdig, omdat er groeiend bewijsmateriaal was om aan te nemen dat een groot deel van de recente prijsstijging van verhandeld goud toegeschreven kon worden aan toenemende Amerikaanse vraag naar goud. Een toename van de vraag die toe te schrijven is aan de opheffing van het verbod op fysiek goudbezit. Handelaren hadden verwacht dat de legalisering van goud slechts kortstondig impact zou hebben op de vraag naar fysiek goud.
2. THIS MUCH SAID, A RECURRING COMMENT BOTH IN CONVERSA-
TIONS WITH THE GOLD DEALERS AS WELL AS IN NUMEROUS TELE-
PHONE CALLS RECEIVED BY THE EMBASSY IS THAT IF ONE BUYER,
OR MORE LIKELY ONE BUYER FROM A PARTICULAR COUNTRY (KUWAIT
WAS OFTEN CITED), DECIDES TO PLACE A BID FOR THE ENTIRE 2
MILLION OUNCES OF U.S. GOLD BEING AUCTIONED EITHER AT MAR-
KET PRICES, OR POSSIBLY AT HIGHER THAN MARKET PRICES, THEN
THE EFFECT OF THE U.S. AUCTION, WHICH IS INITIALLY VIEWED
AS HAVING A STABILIZING FORCE ON MARKET PRICES, WOULD BE
THE OPPOSITE.  DEALERS STATED THAT SHOULD SUCH A SINGLE
BID BE ACCEPTED BY THE U.S., THEN THE MARKETS WOULD INTER-
PRET THIS AS A SIGNAL THAT HERETOFORE UNRECOGNIZED DEMAND
WAS PRESENT AND PRICES WOULD INCREASE RAPIDLY, POSSIBLY AS
HIGH AS $250 PER OUNCE OR EVEN HIGHER.
Als één koper, meer specifiek een koper uit één specifiek land (Koeweit werd vaak genoemd), besluit een bod te plaatsen op de volledige 2 miljoen troy ounce aan Amerikaans goud tegen of boven de actuele marktprijs, dan zou de veiling een tegenovergesteld effect bereiken. In plaats van een stabiliserende werking te hebben op de goudprijs zou een veiling van goud in dat geval aangegrepen kunnen worden als een signaal dat er niet erkende vraag is naar goud. De goudprijs zou dan snel kunnen stijgen, mogelijk naar $250 per troy ounce of hoger.
3. IN THE DEALERS’ VIEW, THE ONLY COUNTERACTION TO THE
ABOVE HYPOTHETICAL SITUATION WOULD BE FOR AN IMMEDIATE
LIMITED OFFICIAL USE
NNN
LIMITED OFFICIAL USE
PAGE 01  LONDON 16154  02 OF 02  102035Z
63
ACTION TRSE-00
INFO  OCT-01  EUR-12  ISO-00  SP-02  AID-05  EB-07  NSC-05  RSC-01
CIEP-01  SS-15  STR-01  OMB-01  CEA-01  CIAE-00  COME-00
FRB-01  INR-05  NSAE-00  XMB-02  OPIC-03  LAB-04  SIL-01
L-02  H-01  PA-01  PRS-01  USIA-06  ABF-01  NEA-06  /086 W
———————     016011
R 101908Z DEC 74
FM AMEMBASSY LONDON
TO SECSTATE WASHDC 6449
LIMITED OFFICIAL USE SECTION 02 OF 02 LONDON 16154
ANNOUNCEMENT OF AN ADDITIONAL SALE OF LIKE OR LARGER
QUANTITIES.  THE DEALERS WITH WHOM WE SPOKE STATED THAT TO
DATE THERE HAD BEEN NO SIGNIFICANT ACTIVITY IN THE GOLD
MARKETS BY OFFICIAL MONETARY AUTHORITIES OF ARAB COUNTRIES
THEY ALSO EXPRESSED THE VIEW THAT SHOULD MARKET CONDITIONS
INDICATE THAT PRICES MAY RISE RAPIDLY IN THE NEAR TERM, A
LARGE VOLUME PURCHASE FROM OIL PRODUCING AREA SHOULD NOT
BE TOTALLY DISCOUNTED OR UNEXPECTED.  WHILE MOST DEALERS
DID NOT FORESEE A LARGE ARAB DEMAND FOR GOLD TO BE HELD AS
OFFICIAL RESERVES, THEY DID SEE DEMAND FROM THE OIL PRO-
DUCING AREAS, WITH MIDDLE EAST RESIDENTS BEING POTENTIAL
ACTIVE TRADERS IN THE GOLD MARKET, ESPECIALLY IN THE
ABSENCE OF OFFICIAL SALES TO STABILIZE PRICE.  IN REPLY TO
QUESTION, THEY WERE NOT CLEAR WHETHER THIS TYPE OF ACTIV-
ITY MIGHT COME FROM OFFICIAL AUTHORITIES OR ONLY FROM PRI-
VATE SOURCES, BUT REITERATED THE IDEA THAT THE OIL PRO-
DUCING AREAS WERE THE ONLY ONES WITH SUFFICIENT FUNDS TO
MAKE LARGE PHYSICAL GOLD PURCHASES IN CURRENT MARKET CON-
DITIONS.
De dealers waar we mee gesproken hebben zeiden dat er tot op dat moment nog geen significante activiteit was in de goudmarkt die terug te leiden viel naar officiele monetaire autoriteiten van Arabische landen. Ook lieten ze weten dat, indien er aanwijzingen zijn voor een stijging van de goudprijs, men rekening moet houden met een grootschalige aankoop van goud door olieproducerende landen.
4. THE MAJOR IMPACT OF PRIVATE U.S. OWNERSHIP, ACCORDING
LIMITED OFFICIAL USE
LIMITED OFFICIAL USE
PAGE 02  LONDON 16154  02 OF 02  102035Z
TO THE DEALERS’ EXPECTATIONS, WILL BE THE FORMATION OF A
SIZABLE GOLD FUTURES MARKET.  EACH OF THE DEALERS EXPRESS-
ED THE BELIEF THAT THE FUTURES MARKET WOULD BE OF SIGNIFI-
CANT PROPORTION AND PHYSICAL TRADING WOULD BE MINISCULE BY
COMPARISON.  ALSO EXPRESSED WAS THE EXPECTATION THAT LARGE
VOLUME FUTURES DEALING WOULD CREATE A HIGHLY VOLATILE MAR-
KET.  IN TURN, THE VOLATILE PRICE MOVEMENTS WOULD DIMINISH
THE INITIAL DEMAND FOR PHYSICAL HOLDING AND MOST LIKELY
NEGATE LONG-TERM HOARDING BY U.S. CITIZENS.
5. AS TO FUTURE DEMAND BY U.S. CITIZENS FOR GOLD, MOST
DEALERS DID NOT FORESEE DEMAND FOR PHYSICAL HOLDING AS
SIGNIFICANT, WITH THE EXCEPTION OF AN INITIAL SURGE DURING
THE FIRST 2 TO 3 MONTHS OF THE YEAR FOLLOWING DEREGULATION
THEY DID NOT FEEL THAT U.S. CITIZENS, ON THE WHOLE, WERE
PSYCHOLOGICALLY PREPARED TO SWITCH FROM SMALL SCALE GOLD
COIN PURCHASES TO LARGE SCALE, LONG-TERM BULLION HOARDING.
SEVERAL EXPRESSED THE VIEW THAT THE DEMAND FOR COINS
(AFTER THE INITIAL SURGE) WOULD MOST LIKELY BE SUCH THAT
IT COULD BE MET FROM WITHIN SHOULD THE U.S. DECIDE TO MINT
GOLD COINS FOR SUCH PURPOSES.  SPIERS
LIMITED OFFICIAL USE
Goudhandelaren verwachten de vorming van een omvangrijke futuresmarkt voor goud. Alle goudhandelaren lieten weten dat een dergelijke futuresmarkt een significante proportie zou krijgen en dat de handel in fysiek goud ten opzichte van die futuresmarkt minimaal zal zijn. Ook werd door goudhandelaren de verwachting uitgesproken dat een groot handelsvolume in een futuresmarkt voor goud zou bijdragen aan een grotere volatiliteit. Een meer volatiele goudprijs zou op haar beurt de vraag naar fysiek goud verminderen en waarschijnlijk ook het hamsteren van goud door Amerikaanse burgers frustreren.
Dat zijn een hoop interessante inzichten in één cable!! Marketupdate blijft je op de hoogte houden met meer van dit soort documenten.
Overzicht Wikileaks artikelen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.