Echte werkloosheid in de VS: 11,5%

De werkloosheid in de VS is sinds het aantreden van president Obama sterk toegenomen. In januari 2009 was het officiële aantal werklozen en het aantal werklozen dat niet meer actief op zoek is naar werk in totaal 96,2 miljoen. Vandaag de dag levert deze optelsom een totaal op van 102,2 miljoen, wat betekent dat er bijna 10 miljoen meer Amerikanen zonder werk zitten dan in 2009.

Dit gegeven staat in schril contrast met het werkloosheidspercentage, dat in de afgelopen vier jaar gezakt is van 10% naar 6,7%. Dat de werkloosheid daalt komt door het toenemend aantal Amerikanen dat niet meer wordt meegeteld in de berekening van de werkloosheid. In de afgelopen maand groeide deze groep met 347.000 mensen, bijna vijf keer zoveel als de 74.000 nieuwe banen in dezelfde maand. Als we corrigeren voor de bevolkingsgroei, dan zouden er iedere maand tenminste 100.000 nieuwe banen bij moeten komen om de werkgelegenheid op peil te houden.

Werkloosheid VS: 6,7% of 11,5%?

Als we de ontmoedigde werklozen meenemen in de berekening van het werkloosheidspercentage, dan zien we dat er sinds 2009 helemaal geen verbetering is geweest op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Onderstaande grafiek van Zero Hedge laat dat duidelijk zien. Deze alternatieve berekening van de werkloosheid komt uit op een cijfer dat al enige tijd rond de 11,5% schommelt. Dat komt overeen met de employment to population ratio, een cijfer dat het aantal werkende Amerikanen afzet tegen de totale beroepsbevolking. Dat er nog steeds geen substantieel herstel is op de Amerikaanse arbeidsmarkt blijkt ook wel uit het feit dat er in 2013 minder nieuwe banen zijn gecreëerd dan in 2012.

Wat is nou de echte werkloosheid in de VS?

Wat is nou de echte werkloosheid in de VS? (Bron: Zero Hedge)

Strijden om een baan

Er is ook anekdotisch bewijs dat het nog steeds niet wil vlotten met de Amerikaanse arbeidsmarkt. Vorige week nog stonden meer dan duizend Amerikanen buiten in de kou te wachten om zich in te kunnen schrijven voor één vacature, namelijk voor het verven van bruggen. De eerste mensen stonden al een paar dagen in de rij te wachten. Een ander schrijnen voorbeeld van begin dit jaar komt uit de Amerikaanse staat Maryland. Daar meldden 1.600 mensen zich aan voor slechts 36 banen in een ijsfabriek. Dit soort voorbeelden laten zien dat de Amerikaanse arbeidsmarkt er nog steeds beroerd voor staat.

Werklozen wachten in de rij voor één vacature

Werklozen wachten in de rij voor één vacature (Bron: Myfoxny.com)

Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.