China timmert hard aan de weg met de Silk Road en het ‘One Belt One Road’ initiatief. De volgende kaart laat zien waar de belangrijkste handelsroutes van de 21e eeuw lopen en waar de Aziatische investeringsbank (of Euraziatische investeringsbank, gezien het aantal Europese landen dat meedoet) nog gaat investeren in nieuwe wegen, spoorlijnen, havens en pijpleidingen voor olie en gas. De opmars van het Euraziatische handelsblok is niet meer te stoppen, gezien de politieke wilskracht van de deelnemende landen. Klik op de kaart voor een grotere versie.

onebeltoneroad

De Silk Road en het ‘One Belt One Road’ initiatief zorgen voor Euraziatische samensmelting (Bron: Mercator Institute for China Studies h/t: h/t: @wmiddelkoop)

Lees meer over deze ontwikkeling: