Peter Voser, de topman van Shell, heeft tegen de Financial Times gezegd dat hij spijt heeft van de investeringen in schaliegas. De $24 miljard die de oliegigant geïnvesteerd heeft in de exploratie en winning van ‘onconventionele energiebronnen’ (lees: schaliegas) heeft tot nog toe niet het gewenste resultaat opgeleverd.  Het bedrijf heeft al $2,1 miljard moeten afschrijven op investeringen in de Verenigde Staten, omdat de opbrengsten uit winning van schaliegas een stuk lager uitvallen dan eerder werd aangenomen. Zo zijn er al stukken grond in de verkoop gedaan, omdat na onderzoek gebleken is dat de techniek nog niet ver genoeg gevorderd is om op deze locaties winstgevend gas te winnen.

‘Schaliegas niet heilig’

Peter Voser is bijzonder openhartig over het economische aspect van schaliegaswinning. In zijn interview met de Financial Times zei hij dat er in andere landen teveel hype wordt gemaakt van de schaliegas ‘revolutie’ in de Verenigde Staten. In de rest van de wereld staat de winning van schaliegas nog in de kinderschoenen. Voser spreekt van een ‘exploratiefase’ die nog kan uitmonden in ‘negatieve verrassingen’.

De topman van Shell – die over drie maanden een opvolger krijgt – haalt als voorbeeld China aan. In dat land waren ook hoge verwachtingen van het schaliegas, maar in de praktijk blijken de kosten daar veel hoger uit te vallen in de VS. Ook in Alaska heeft Shell weinig succes geboekt met schaliegas. Nadat een investering van $5 miljard in exploratie moet de eerste installatie nog gebouwd worden. Dat komt door problemen met de plaatselijke wetgeving en door technische problemen. Bij een test van de installatie lekte er olie weg, met alle milieuschade van dien.

Hoe succesvol is schaliegas?

We horen steeds meer negatieve geluiden omtrent de schaliegas ‘revolutie’ in de Verenigde Staten. De opbrengst van de installaties loopt snel terug, terwijl er veel water nodig is om het gas vrij te krijgen. Zeker in de droge gebieden van de VS concurreert de industrie met de lokale bevolking om het schaarse aanbod van water. Daar komt nog eens bij dat het drinkwater op veel plaatsen vervuild is geraakt door de gaswinning. Marketupdate heeft daar eind vorig jaar en begin dit jaar al een aantal artikelen over gepubliceerd.

Schaliegas installatie

Schaliegas installatie

Goudstandaard seminar