In de Amerikaanse media verscheen opeens een rapport over de financiële crisis dat in 2009 in opdracht van de Amerikaanse overheid werd gemaakt. Het rapport stelt dat financiële terreur de oorzaak is van het ontstaan van de financiële crisis. Het spreekt van een aanval in drie fases waarvan de eerste fase in 2007 is ingezet door Jihadisten en “financiële vijanden” waarbij gedacht wordt aan China en Rusland. Die derde fase zou nu in gang zijn.
Uiteraard is dit te idioot voor woorden; de Amerikaanse autoriteiten hebben er zelf een puinhoop van gemaakt. De Federal Reserve maakte een gigantische zeepbel op de Amerikaanse huizenmarkt mogelijk, voorkwam dat derivaten gereguleerd werden en ontkende stelselmatige elke aanwijzing dat de genomen risico's niet te verantwoorden waren. Excessieve hefbomen bij hedge funds van meer dan 1 op 100 waren geen uitzondering. Bovendien keken toezichthouders de andere kant op en waar zij konden, hielpen zij zelfs een handje. De stellingen in dit rapport kunnen niet serieus worden genomen. Bij de Daily Bell had men ook zo hun gedachten erbij.