Dertien banken falen voor stresstest ECB

Afgelopen zondag publiceerde de Europese Centrale Bank (ECB) de resultaten (pdf) van een stresstest onder 130 Europese banken. De centrale bank inventariseerde de bankbalansen en rekende door wat de impact van slechte economische omstandigheden zou zijn op de kapitaalbuffers van de bank. Uit deze analyse kwam naar voren dat dertien van de 130 onderzochte banken meer kapitaal moet ophalen om aan de gewenste kapitaalverplichtingen te kunnen voldoen. Dit zijn, niet geheel verrassend, vooral banken die gevestigd zijn in de PIIGS-landen. Deze banken hebben naar verhouding veel slechte leningen op de balans staan, leningen waarop een betalingsachterstand zit of waarvan het onderpand in waarde gedaald is.

De ECB schrijft in haar rapport dat de waarde van de bezittingen van de 130 onderzochte banken voor €48 miljard te veel in de boeken staan. Dat betekent dat er nog veel afwaarderingen moeten plaatsvinden om de balans op te schonen, de ECB spreekt in haar rapport van afwaarderingen die kunnen oplopen tot €136 miljard. De banken moesten voor de stresstest voldoen aan een 8% buffer in normale economische omstandigheden en 5,5% in het slechte scenario.

Stresstest

Met het doorlichten van de 130 grootste banken van de Eurozone heeft de ECB naar schatting 81,6% van de totale bezittingen van alle banken getest. Het doel van de stresstest was om enerzijds de zwakke plekken in het banksysteem te identificeren en anderzijds om vertrouwen te scheppen in het Europese bankwezen als geheel. Banken met een balanstotaal van meer dan €30 miljard werden aan de stresstest onderworpen, maar ook banken groter dan €5 miljard als hun balanstotaal groter was dan 20% van het bbp van het betreffende land. Banken die onder deze grens lager werden alleen meegenomen als ze tot de top drie van grootste banken in het land behoorden.

capital-shortfall-country

De bankbalansen zijn het zwakst in Cyprus en Griekenland (Bron: ECB)

Probleembanken

De banken die het slechtst uit de stresstest kwamen zijn het Griekse Eurobank en de Italiaanse bank Monte dei Paschi Siena. Deze banken moeten respectievelijk €1,76 en €2,11 miljard aan kapitaal ophalen om de buffers op het gewenste minimum te brengen. De totale lijst van probleembanken ziet er als volgt uit, met tussen haakjes het bedrag dat de genoemde banken nog moeten toevoegen aan hun kapitaalbuffers:

 • Eurobank (€1,76 miljard)
 • Monte dei Paschi Siena (€2,11 miljard)
 • National Bank of Greece (€0,93 miljard)
 • Banca Carige (€0,81 miljard)
 • Banco Comercial Portugues (€1,15 miljard)
 • Osterreichischer Volksbank-Verbund (€0,86 miljard)
 • permanent tsb (€0,85 miljard)
 • Banca Popolare die Milano (€0,17 miljard)
 • Banca Popolare di Vicenza (€0,22 miljard)
 • Dexia (€0,34 miljard)*
 • Hellenic Bank (€0,18 miljard)
 • Nova Ljubljanska banka (€0,03 miljard)
 • Nova Kreditna Banka Maribor (€0,03 miljard)

capital-raised-by-banks

Sinds het uitbreken van de economische crisis hebben Europese banken hun kapitaalbuffer sterk uitgebreid (Bron: ECB)

Monte dei Paschi

Naar aanleiding van deze resultaten gaf Credit Suisse specifiek een waarschuwing af voor Monte dei Paschi. Dat bleef niet zonder gevolgen, want vandaag opende het aandeel van deze bank ruim 15% lager. De handel in het aandeel werd tijdelijk stilgelegd, maar op het moment van schrijven is het verlies verder opgelopen tot 17,55%. De financiële markten houden er serieus rekening mee dat de oudste bank ter wereld (Monte dei Paschi werd opgericht in het jaar 1472) de Europese schuldencrisis niet zal overleven.

Picture of Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *