Adviseur Poetin: “Amerika is uit op oorlog in Europa”

Via het Goudstudieforum kwam ik de volgende video tegen die u naar mijn mening absoluut gezien moet hebben. Aan het woord is Sergei Glaziev, de adviseur van Vladimir Poetin. Hij beschrijft in deze video van ruim 15 minuten de geopolitieke situatie in de wereld. De video is voorzien van ondertiteling, klik daarvoor op de juiste knop rechtsonder de video. Voor de volledigheid hebben we het interview vertaald naar het Nederlands. De belangrijkste passages zijn dik gedrukt.

Glaziev verbaast zich erover dat de Europese regeringsleiders zonder nadenken de instructies uit Washington opvolgen, zonder dat ze beseffen wat de impact daarvan is. Het volgen van de Amerikaanse koers is strijdig met het Europese belang en kan in potentie uitmonden tot een ernstig conflict dat de relatie tussen Rusland en Europa op het spel zet. Volgens de adviseur van Poetin hebben de Amerikanen belang bij het destabiliseren van de Euraziatische regio en hebben de Amerikanen ook een hand in het ontstaan van deze geopolitieke crisis. Opmerkelijke en harde uitspraken die we nog niet eerder vernomen hebben van een insider op hoog niveau.

Transcript (vertaald uit het Engels):

De wereld gaat vandaag de dag door een overlap van een hele reeks aan cyclische crises. De technologische crisis is daarvan de meest ernstige, omdat die gerelateerd is aan veranderingen in de golflengte van economische ontwikkeling. Dit is een periode waarin de economie van structuur verandert. De economische sctructuur die de afgelopen dertig jaar voor economische groei gezorgd heeft, heeft zichzelf uitgeput. We moeten de transitie maken naar een nieuw systeem met nieuwe technologie. Dit soort transities gaan – helaas – altijd gepaard met oorlog.

Zo ging het in de jaren ’30 van de vorige eeuw, toen de Grote Depressie een wapenrace ontketende. Daarna kwam de Tweede Wereldoorlog. Zo ging het ook ten tijde van de Koude Oorlog, toen een wapenwedloop in ruimtevaart zorgde voor een groot aantal complexe informatie- en communicatiesystemen. Deze systemen werden de basis van de technologische structuur die de wereldeconomie de afgelopen dertig jaar vooruit hielp.

Vandaag de dag staan we voor dezelfde crisis. De wereld verschuift richting een nieuw technologisch systeem. Het nieuwe systeem is humanitair van aard en dat betekent dat we een nieuwe oorlog kunnen vermijden. De belangrijkste drijfveren van groei op deze golflengte zijn humanitaire technologieën. Hieronder valt gezondheidszorg en de farmaceutische industrie, die gebaseerd zijn op bio-technologie. Een andere drijfveer is communicatie op basis van nanotechnologie, die vandaag de dag een doorbraak maakt. En dan heb je nog cognitieve technologieën, die een nieuwe som van menselijke kennis definiëren.

Als we in staat zijn een gezamenlijk ontwikkelingszone op te starten – waar president Poetin consistent op heeft aangedrongen – die reikt van Lissabon tot Vladivostok en als we overeenstemming met Brussel kunnen bereiken over een gemeenschappelijke economische zone, een gemeenschappelijke zone voor ontwikkeling, dan kunnen we voldoende doorbraken realiseren op het gebied van gezondheidszorg en kunnen we ons volledige technische en wetenschappelijke potentieel benutten. Dit kan een stimulans geven aan een nieuw technologisch systeem.

Oorlog

Echter, de Amerikanen hebben het gebruikelijke pad gekozen. Om hun leiderschap over de wereld te kunnen behouden veroorzaken ze nu een nieuwe oorlog in Europa. Een oorlog in Europa is altijd goed voor de Amerikanen. Zelfs de Tweede Wereldoorlog, waarbij 50 miljoen doden vielen in Europa en Rusland, noemden ze een goede oorlog. Die oorlog was goed voor de Amerikanen, omdat de VS na deze oorlog opstond als de nieuwe leidende wereldmacht. De Koude Oorlog, die eindigde met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, was ook goed voor de Amerikanen. Nu wil de VS haar leiderschap behouden ten kosten van Europa.

Het leiderschap van de VS wordt bedreigd door de razendsnelle opkomst van China. De wereld schuift vandaag de dag richting een nieuwe cyclus, deze keer een politieke. Deze cyclus duurt decennia en gaat gepaard met veranderingen in wereldwijde economische instituties. We verschuiven nu van een Amerikaanse cyclus van kapitaalverzameling naar een Aziatische cyclus. Dit is een andere crisis die de Amerikaanse hegemonie bedreigt.

Om haar leidende positie vast te houden in de concurrentiestrijd met een steeds machtiger China en andere opkomende Aziatische economieën, beginnen de Amerikanen een oorlog in Europa. Ze willen Europa verzwakken, Rusland opbreken en het complete Euraziatische continent aan zich onderwerpen. Terwijl Poetin aanbiedt een ontwikkelingszone te bouwen die reikt van Lissabon tot Vladivostok, wil de VS een chaotische oorlog starten op deze grond en heel Europa gijzelen in een oorlog. De VS wil het Europese kapitaal verzwakken, de publieke schulden afschrijven – waar de VS zelf ook onder gebukt gaat – afschrijven wat ze schuldig is aan Rusland en Europa, onze economische zone onderwerpen en de controle krijgen over de grondstoffen van het gigantische Euraziatische continent.

De Amerikanen geloven dat dit de enige manier is om hun heerschappij in de wereld in stand te houden en China uit te spelen. Helaas lijkt het erop alsof de Amerikaanse geopolitiek waar we vandaag de dag mee te maken hebben rechtstreeks afkomstig is uit de 19e eeuw. Zij denken in termen van de geopolitieke aanpak van het Britse rijk: Een verdeel-en-heers politiek, waarbij landen tegen elkaar op gezet worden, in een conflict gesleurd worden en waar een wereldoorlog uit voort kan komen.

Helaas houden de Amerikanen vast aan het geopolitieke beleid van het oude Britse rijk om hun eigen problemen op te lossen. Men heeft bepaald dat Rusland het slachtoffer wordt van dit beleid en dat de bevolking van Oekraïne het gekozen wapen en het kanonnenvoer is in deze nieuwe Wereldoorlog.

Oekraïne

Eerst richtten de Amerikanen voortdurend hun pijlen op Oekraïne, met als doel het land te scheiden van Rusland. Deze tactiek stamt uit de tijd van Bismarck. Deze Europese, anti-Russische traditie is erop gericht Oekraïne van Rusland te scheiden en ze mee te sleuren in het conflict, zodat ze de hele Euraziatische zone kunnen overnemen. Dit idee werd eerst voorgesteld door Bismarck, daarna werd het opgepikt door de Britten en uiteindelijk door de Amerikaanse politiek wetenschapper Zbigniew Brzezinski. Die heeft heel vaak gezegd dat Rusland geen supermacht kan worden zonder Oekraïne en dat het in de war brengen van Oekraïne gunstig is voor de Verenigde Staten en het ‘Westen’.

De afgelopen twintig jaar hebben de Amerikanen het nazisme in Oekraïne aangewakkerd dat zich tegen Rusland keert. Zoals je weet bewaarden ze de overblijfselen van Bandera na de Tweede Wereldoorlog. Tienduizenden Oekraïense nazi’s werden naar de Verenigde Staten gebracht en werden daar zorgvuldig gecultiveerd en opgevoed in het naoorlogse tijdperk. Deze golf van immigranten kwamen terug naar Oekraïne na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

Door zich voortdurend op Oekraïne te richten wil de VS het land scheiden van Rusland. Dat is hun voornaamste doel. Het idee van een Oosters partnerschap werd gebruikt als lokaas. Dit werd eerst uitgedrukt door de Polen en later opgepikt door de Amerikanen. De essentie van het Oosterse partnerschap, waar Georgië als eerste slachtoffer van werd, waar Oekraïne nu slachtoffer van driegt te worden en waar Moldavië spoedig ook mee te maken zal krijgen, is het losweken van de banden met Rusland. Zoals je weet werkt Rusland aan een douane-unie en aan een gemeenschappelijke economische zone. Oekraïne zit nog steeds in het validatieproces van het bereiken van een overeenkomst met Rusland, een proces dat nog niemand in Oekraïne heeft afgeschreven.

Oekraïne is erg belangrijk voor ons als onderdeel van onze economische zone en in het belang van onze eeuwen oude handelsband en samenwerking. Ons wetenschappelijke en industriële complex is gecreëerd als geheel. Daarom is de deelname van Oekraïne in een Euraziatische samenwerking van essentieel belang. Het Oosterse samenwerkingsverband werd bedacht om te voorkomen dat Oekraïne zou deelnemen in een Euraziatisch samenwerkingsproces. Het doel van het Oosterse samenwerkingsverband is om een binding te creëren aan de Europese Unie.

Wat is de samenwerking, die ondertekend werd door Poroshenko en de Europese leiders? Het was de transformatie van Oekraïne in een kolonie. Door deze samenwerking te ondertekenen geeft Oekraïne haar soevereiniteit op. Ze hevelt haar controle over handel, douane, publieke aanbesteding en technische en financiële regulering over aan Brussel. Oekraïne zal niet langer een soevereine staat zijn in haar economische en politieke beleid. In de overeenkomst met de Europese Unie staat helder geformuleerd dat Oekraïne een nieuwe partner wordt van de Europese Unie, dat het land het gemeenschappelijke defensiebeleid en het buitenlands beleid van de EU moet volgen.

Oekraïne wordt verplicht deel te nemen aan het oplossen van regionale conflicten, onder het leiderschap van de EU. Poroshenko maakt van Oekraïne een kolonie van de EU en hij sleurt het land in een oorlog met Rusland. Het doel van het samenwerkingsverband is dat Europese landen Oekraïne kunnen besturen in het oplossen van regionale conflicten. Wat er op dit moment gebeurt in de Donetsbekken is een gewapend regionaal conflict.

Het doel van het Amerikaanse beleid is om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. De Oekraïense Nazi-partij is daarbij een instrument. Ze voeren achteloze misdaden uit, ze bombarderen steden, doden burgers, vrouwen en kinderen en dwingen ze hun huizen te verlaten. Allemaal met als doel Rusland te provoceren en heel Europa in een oorlog te verwikkelen.

Dit is de missie van Poroshenko. Dat is waarom Poroshenko alle vredesbesprekingen afslaat en alle vredesverdragen tegenwerkt. Hij interpreteert alle uitspraken van Washington over de-escalatie van het conflict als een opdracht om de situatie te doen escaleren. Alle vredesonderhandelingen, die op internationaal niveau hebben plaatsgevonden, hebben alleen maar een nieuwe ronde van geweld opgeleverd. We moeten begrijpen dat we van doen hebben met een Nazi staat, die blind staart op oorlog met Rusland en die reeds een dienstplicht heeft ingevoerd. De gehele mannelijke populatie van 18 tot 55 jaar kan bewapend worden. Zij die niet gehoorzamen kunnen een gevangenisstraf van 15 jaar tegemoet zien. De criminele Nazi’s die aan de macht zijn maken de hele Oekraïense populatie tot criminelen.

Sancties

We hebben berekend dat de Europese Unie ongeveer €1 biljoen verlies zal lijden als gevolg van de sancties tegen Rusland, die door de Amerikanen zijn opgelegd. Dit is een gigantisch bedrag. Europeanen dragen daar nu al de verliezen van. Er is nu al sprake van een daling in de verkoop van goederen aan Rusland. Voor Duitsland gaat het om een bedrag van €200 miljard. Onze meest krankzinnige vrienden uit de Baltische staten zullen de grootste verliezen lijden. De schade aan Estland is groter dan het hele bbp van dat land. Voor Letland is het de helft van hun bbp, maar dat houdt ze niet tegen.

Europese politici gaan mee met de Amerikanen, zonder dat ze zich afvragen wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Ze brengen zichzelf schade toe door Nazisme en oorlog te provoceren. Ik heb al aangegeven dat Rusland en Oekraine de slachtoffers zijn van deze oorlog, die opgestookt wordt door de Amerikanen. Maar ook Europa wordt slachtoffer, omdat de oorlog een bedreiging vormt voor de Europese welvaart en de regio zal destabiliseren. De Amerikanen verwachten dat de stroom van kennis en kapitaal van Europa naar de VS zal aanhouden. Dat is waarom ze heel Europa in brand steken. Het is uitermate vreemd dat Europese leiders daarin mee gaan.

Laten we het eens hebben over de druk van de NAVO en van het oude Europa. De VS voert serieus de druk op NAVO landen op. De Franse bank heeft dat al ondervonden. Hoopt Rusland dat het Westen van Europa de druk kan weerstaan en in staat zal zijn om een eigen politieke koers te varen?

We moeten daar niet op hopen. We moeten samenwerken met de Europese leiders van de nieuwe generatie, die vrij zijn van het Amerikaanse dictaat. Feit is dat de anti-Sovjet politieke elite zich gevormd heeft tijdens de na-oorlogse jaren van de Koude Oorlog. Deze generatie werd al snel anti-Russisch.

Anti-Rusland

Ondanks een enorme toename in economische samenwerking en een gigantisch onderling economisch belang tussen Rusland en Europa is er een Rusland-fobie die gebaseerd is op anti-Sovjet gevoelens. Deze gevoelens zitten nog steeds in de geesten van veel Europese politici. Er is een nieuwe generatie nodig van pragmatische Europese politici voor nodig, een generatie die wel begrijpt wat hun nationale belangen zijn. Wat we vandaag de dag zien is dat Europese politici handelen in strijd met het nationale belang. Dit komt grotendeels door het feit dat Duitsland, de motor van Europese groei, in feite nog steeds een bezet land is. Nog steeds zijn er Amerikaanse troepen gestationeerd in Duitsland en nog steeds geeft iedere Duitse bondskanselier een eed van trouw af aan de Amerikanen om in de voetsporen van hun beleid te treden.

Deze generatie van Europese politici is er niet in geslaagd het juk van de Amerikaanse bezetter van zich af te werpen. Ondanks het feit dat de Sovjet-Unie niet meer als zodanig bestaat, blijven ze maniakaal achter Washington aan lopen als het gaat om uitbreiding van de NAVO en het onder hun controle brengen van nieuwe gebieden. Ondanks het feit dat ze al ‘allergisch’ zijn voor de nieuwe Oost-Europese lidstaten van de EU.

De Europese Unie barst nu al uit haar voegen, maar dit weerhoudt ze er niet van verder agressief uit te breiden richting voormalig Russisch territorium. De nieuwe generatie zal, hoop ik, pragmatischer zijn. De laatste verkiezingen voor het Europees parlement hebben laten zien dat niet alle Europese burgers zich laten misleiden door de valse pro-Amerikaanse en anti-Russische propaganda en door een constante stroom van leugens die wordt uitgestort over de onfortuinlijke Europeanen. De traditionele Europese partijen hebben verlies geleden in de meest recente verkiezingen.

Hoe meer we de waarheid spreken en hoe meer we volharden in onze boodschap, hoe groter de reactie zal zijn. Want wat er nu gebeurt in Oekraïne is de wederopstanding van het Nazisme. Europa herinnert zich de terugkeer van het fascisme van de lessen die ze geleerd hebben uit de Tweede Wereldoorlog. We moeten deze ervaring uit het verleden weer tot leven roepen, zodat men het Nazisme in Oekraïne weer kan zien, het Nazisme dat nu de macht gegrepen heeft in Kiev. Dat zijn de volgelingen van Bandera, Shukhevych en andere Nazi collaborateurs.

De ideologie van de Oekraïense autoriteiten die nu aan de macht zijn vindt haar oorsprong in de ideologie van Hitler’s handlangers, die op de Joden schoten bij het bloedbad van Babi Jar, die Oekraïners en Wit-Russen verbrandden bij het bloedbad van Chatyn. Precies dat Nazisme komt vandaag de dag weer terug. Europeanen moeten hun eigen nederlaag erkennen in deze verschrikkelijke confrontatie. Ik hoop dat, als we consistent zijn in het vertellen van de waarheid en de boodschap uitdragen naar iedereen die ervan wil weten, we in staat zullen zijn Europa te behoeden voor deze dreiging van oorlog.

Financiële onafhankelijkheid

Het meest belangrijke is nog dat we minder externe afhankelijkheden hebben. Helaas is het Russische financiële systeem vandaag de dag nog steeds sterk afhankelijk van buitenlands kapitaal. We hebben een open economie, die in de basis afhankelijk is van buitenlandse investeringen. Nu zijn beleggers weer naar het buitenland vertrokken. In feite verliezen we ieder jaar $100 miljard aan niet-belastbare dollars aan buitenlandse vluchthavens voor kapitaal. We krijgen maar een klein deel van het geld dat uit Rusland stroomt terug. We moeten een eigen soeverein financieel en monetair systeem creëren dat ons in staat stelt te vertrouwen op onze eigen kracht en dat alle middelen biedt die voor economische groei nodig zijn.

We moeten de uitstroom van kapitaal stoppen en de controle over banken en valuta versterken om deze krankzinnige uitbesteding van economische activiteit te stoppen. We moeten onze capaciteit op het gebied van strategische planning herstellen en een nieuw technologisch systeem opbouwen. Dit vereist speciale maatregelen die innovatie en investering in de nieuwe economie stimuleren. Het meest belangrijke is om een financieel mechanisme van economische groei te bouwen, waar ik het eerder al over had. We kunnen met onze eigen reserves, genoeg betaalbare lange-termijn leningen verstrekken die bedrijven vandaag de dag nog in het buitenland moeten afsluiten. Leningen waarvoor hun eigen onderpand beschikbaar wordt gesteld. Buitenlandse banken herzien de voorwaarden van deze leningen bij iedere crisis, onder dreiging van confiscatie van het Russische onderpand.

Om dit te vermijden moet er een soeverein macro-economisch beleid gevoerd worden.

Picture of Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

27 gedachten over “Adviseur Poetin: “Amerika is uit op oorlog in Europa”

 • Ik denk dat de waarheid hier niet ver vandaan ligt. Een beetje veel Pro Russisch maar wat betreft de bemoeienis en het meelopen van het Westen: spijker, kop, raak. Het doet me goed te horen dat de politici in Rusland ook wel zien dat de westerse burger niet (meer) zo naïef is. Net zo min als dat de intellectuele Amerikaanse burger dit wel inziet. Nu de heren politici nog, met name de EU meelopers…

  Beantwoorden
 • Deze Meneer heeft al eerder interviews gegeven waar mensen notitie van zouden moeten nemen. Een mening vormen alleen op grond van berichtgeving in de Hollandse msm is een te krappe basis.

  Beantwoorden
 • Ik roep het al vele jaren,
  europa vergeet hoe belangrijk haar achterland is voor handel en economie
  en vergeet ook hoe belangrijk het midden oosten wordt als het gaat om ( zonne ) energie.
  De meer bewuste burgers begrijpen dit wel nu alleen nog de marionetten uit Brussel.

  Beantwoorden
 • HGJ 28 augustus 2014
  Met alle respect aan allen die nog steeds willen geloven dat we een land nodig hebben die de wereld in hun macht wil hebben zo dat die kan uit maken wat we doen hoe we het moeten doen enz. wordt het niet eens tijd dat het gezonde verstand wakker wordt gemaakt?
  De meeste van ons lijders willen alleen maar aan zien en rijkdom (misschien om dat we zo kort leven?) en door mooie praatjes val ik misschien wel op(ben Rusland kenner, ben Amerika kenner, ben belangrijk ,ben president , minister enz. voor al deze onzin hebben we helemaal geen tijd als we zo blijven denken in middeleeuws gedachten goed komen we niet verder en dan heb ik nog niet eens het geloof er bij gehaald. Gezond verstand wordt wakker en laat al het aardse achter je macht, rijkdom . Er is te veel te doen om ons planeet te reden van de ondergang als we zo door gaan wordt ons planeet een tweede mars. En sorry dat het zo zwaar moedig klinkt en of niet professioneel.

  Beantwoorden
 • Most of my marketing strategies have been developed by seeing a “model” work in another business field.
  In social psychology and healthcare, behavior change is explained through health belief model,
  social cognitive theory, and theory of reasoned action. We guide and
  advise our models to ensure that they are able to sign more contracts and ultimately reach their highest potential.

  Beantwoorden
 • Frank, ik ben zo vrij geweest om dit grandioze artikel van je grotendeels op DVC neer te planten. Als je er een probleem mee heb stuur me even een meeltje om je ongenoegen duidelijk te maken, haal ik het weg. Voordat je een advocaat achter onze kont stuurt.

  Beantwoorden
  • Haha, gelukkig heb je de goede getroffen. Zo lang je een link naar onze site duidelijk in het artikel vermeldt en in de inleiding duidelijk maakt dat het van Marketupdate komt heb ik er geen problemen mee. Hoe meer mensen dit lezen, hoe beter…

   Beantwoorden
 • Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to
  and you are just extremely magnificent. I actually like what you have acquired here, really like
  what you are stating and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care for to keep it wise.
  I can not wait to read much more from you. This is really a wonderful website.

  Beantwoorden
 • May I just say what a comfort to find somebody who actually knows what they are talking about on the net.
  You certainly realize how to bring an issue to light and make it important.

  A lot more people ought to look at this and understand
  this side of your story. I can’t believe you are not more popular given that you most certainly possess the gift.

  Beantwoorden
 • After going over a few of the articles on your web page, I honestly appreciate your teechnique oof writing a blog.

  I bookmarked it to my bookmark webpage lijst annd will bbe chgecking back
  soon. Take a look at my wweb site too and tell me how yyou feel.

  Beantwoorden
 • It is appropriate time to make a few plans ffor the
  future and it is tome to be happy. I have learn this put
  up and if I may I want to recommend you few interesting
  issues or tips. Maybe you could write subsequent articles relating tto this article.
  I desire to read mode issues about it!

  Beantwoorden
 • I am actually grateul to the holde off this web page who has shared this great paragraph at here.

  Beantwoorden
 • Prima stuk, welke politieke partij ondersteunt deze visie in Nederland?

  Beantwoorden
 • You actually make it seem so easy together with your presentation bbut I to find this matter to be really something which
  I think I might by no meanns understand. It kind of feels too complex and
  very vast for me. I’m having a look forward to your subsequent publish, I’ll
  try to get the cling of it!

  Beantwoorden
 • I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing issues with your site.
  It appears like some of the text on your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if
  this iis happoening to them as well? This could be
  a problem with myy browser because I’ve had this hapen before.
  Thank you

  Beantwoorden
  • It could be that long URL’s are not cut off properly. The text in the main articles should be aligned right.

   Beantwoorden
 • I constantly emailed this weeb site post page to alll myy associates, becauxe
  if like to read iit afterward my contacts will too.

  Beantwoorden
 • Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.

  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?I’ve
  been tryinjg forr a while butt I never seem to get there!
  Appreciate it

  Beantwoorden
 • eindelijk eens een artikel over dit onderwerp waar ik het mee eens ben ik ben iemand die niet meer in die westerse propaganda trapt het is ook jammer dat dit soort waarheden alleen maar op het internet staan de NOS of de CNN hoor je hier niet over die liegen alleen maar waar je bij staat ik kijk voor het wereld nieuws dus ook niet meer naar de televisie die ik ook wel de leugendoos noem de Europese leiders moeten stoppen met het likken van Amerika zijn ballen voordat Amerika Europa bij de ballen grijpt en niet meer loslaat

  Beantwoorden
 • Ik las: De NOS, de CNN hoor je hier niet over. Of de NOS en CNN daadwerkelijk liegen is niet goed vast te stellen. . Het is niet vast te stellen of genoemde zenders opinies en overwegingen achterwege late en/ of bewust weg laten.. Hun houding is wel wonderlijk.. Die mijnheer Sergei Glaziev, de adviseur van Vladimir Poetin is voor de NOS kennelijk niet belangrijk genoeg. De Duitse zenders alsmede de Belgische TV Canvas wekken meer de indruk onafhankelijker opinie nieuws ten gehore te brengen. Kennelijk komt dit omdat ze geen subsidie ontvangen.

  Beantwoorden
 • Het verhaal kan ik wel iets in zien, maar ook de sovjet unie heeft een fobie, een nazi fobie wel te verstaan maar we moeten niet vergeten wat ze voor ons deden maar daarna ook weer wilden wegnemen, u weet vast wat, communisme in de wereld brengen.

  De wereld koos anders en Rusland is een modern land geworden echter ze moeten af van de fobie van de tweede wereldoorlog alsmede moet dat europa ook doen.

  We kunnen geen oorlog veroorloven we zitten midden in veranderingen die naar ik hoop voor iedereen goed zijn, kapitalisme is ook op zijn einde, echter invloedrijke families kunnen wel eens achter dit alles zitten, niet Amerika als enige. Ze hebben misschien al wel kelders en zelfs ruimte stations, wie weet, maar rijk dat zijn ze wel en wij arm, zie de maatschappijen die vallen, ik kan de nieuwe regering van Griekenland wel waarderen, die hebben ballen, en ze krijgen de mijne erbij.

  @changeuman

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *