Goldman Sachs adviseert klanten om goud te verkopen

Volgens Goldman Sachs stijgt de goudprijs op maatregelen die de omvang van de balans van de Federal Reserve laten toenemen en kijkt de goudmarkt door een maatregel als 'Operation Twist' heen, omdat die feitelijk niet gepaard gaat met een groeiend balanstotaal. Omdat Goldman Sachs verwacht dat de Amerikaanse economie in 2013 verder zal aantrekken acht het de kans op nieuwe stimulering door de centrale bank kleiner. Goldman Sachs schrijft het volgende:

“Goudprijzen blijven binnen bandbreedte in 2012 ondanks ideale omstandigheden

De goudprijzen zijn dit jaar binnen een bandbreedte gebleven, ondanks een sterke daling van de reele rente in de VS en een toename van de balans van de Fed, wat normaal gesproken ondersteunend moet werken op de goudprijs. We hebben gezien dat de goudmarkt door een maatregel als Operation Twist heen kijkt, omdat deze de balans van de Fed niet deed groeien. In plaats daarvan is de goudprijs steeds meer afhankelijk van monetaire verruimingsmaatregelen van de Fed.

Verbetering van vooruitzicht Amerikaanse economie verkleint de kans op nieuwe stimulering

Onze economen voorspellen dat het herstel van de Amerikaanse economie zal vertragen in de eerste helft van 2013, om vervolgs in de tweede helft van volgend jaar te versnellen. Ze verwachten ook verdere groei van de balans van de centrale bank. Op de korte termijn is de zwakke economische groei, gecombineerd met de nieuwe maatregelen van de Fed, ondersteunend voor de goudprijs. Op de middellange termijn wordt goud gevangen door tegengestelde krachten van een geleidelijke stijging van de rente en meer economische groei enerzijds en meer stimulering van de Fed anderzijds. Uit ons model blijkt dat de effectenv an economische groei en een stijgende rente zwaarder zullen wegen dan eventuele stimulering van de Fed en dat de goudprijs daarom een kentering zal maken in 2013. De risico's in onze groeiramingen blijven echter hoog, gezien de onzekerheid rondom de fiscal cliff. Daardoor is het moeilijk de top van de goudprijs aan te geven.

Goudcyclus keert in 2013, lagere goudprijs in het vooruitzicht

We hebben onze prognoses voor de goudprijs verlaagd tot $1.825/oz (3 maanden), $1.805/oz (6 maanden) en $1.800/oz (12 maanden) en houden voor 2014 rekening met een prijs van $1.750/oz. We zien potentie voor een hogere goudprijs begin 2013, maar we zien ook een toenemend neerwaarts risico voor goud. Om die reden zijn we van mening dat de reden om een long positie op goud aan te houden minder sterk is geworden. Goldman Sachs adviseert haar klanten op de Dec-12 COMEX goudpositie door te rollen naar een Apr-13 positie en om de call optie voor $1.850/oz goud te verkopen en in te ruilen voor een put optie op een goudprijs van $1.575/oz. Sinds 2009 heeft deze strategie een betere Sharpe ratio opgeleverd dan een long positie in goud.”

Fundamentals voor long positie in goud blijft sterk

Goldman Sachs belooft een beter 'risico-gecorrigeerd rendement op goud', wat wil de belegger nog meer. Tegenover de analyse van de economen van deze zakenbank wil ik graag het volgende aandragen om mijn eigen long positie in fysiek goud te verdedigen.

  • Centrale banken zijn sinds 2010 netto kopers van goud en blijven nog steeds kopen tegen de huidige prijzen
  • De Amerikaanse overheid zal er de komende jaren vrijwel zeker niet in slagen het begrotingstekort van $1 biljoen te dichten. Dat geld moet bijgeleend worden…
  • … en daarin wordt het steeds meer geholpen door de eigen centrale bank. Het ziet er niet naar uit dat de Federal Reserve zich ooit terug kan trekken uit de Amerikaanse obligatiemarkt. Integendeel, met een oplopende staatsschuld zal het buitenland steeds minder bereidheid tonen om staatsobligaties van Amerika te kopen
  • Centrale banken in veel andere landen (Bank of England, Bank of Japan, Swiss National Bank) voeren ook een 'soepel' monetair beleid waardoor er steeds meer geld in omloop komt.
  • De rente in Amerika en in Europa is uitzonderlijk laag, sparen bij een bank loont niet meer, de inflatie is vaak hoger.
  • De geldhoeveelheid groeit van nature door een fractioneel banksysteem, waardoor het 'sparen' van geld voor de lange termijn (vele jaren) sowieso minder interessant is.
  • Beleggers en pensioenfondsen houden gemiddeld nog maar een fractie van hun vermogen aan in fysiek goud. Ik verwacht dat dit percentage zal toenemen.
  • Het aanbod van goud is beperkt en groeit maar met 1,5 tot 1,75 procent per jaar

Voetnoot: Marketupdate geeft geen beleggingsadvies. Ik geef hier alleen aan wat ik doe en waarom ik denk dat dat verstandig is. De lezer moet zelf uitvinden wat voor hem of haar het beste werkt.

Goldman verwacht einde 'goudcyclus' in 2013

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.