Cijfers van de Bank of England suggereren dat de centrale bank in 2008 gestopt is het met uitlenen van goud. Een van onze lezers (h/t @freegolds) stuurde me deze link naar de website van de Bank of England, waarop te zien is hoeveel goud er tussen 1999 en 2015 werd uitgeleend door het Bank of England Banking Department. We hebben deze cijfers met behulp van de betreffende London goudprijs fixing omgerekend van Amerikaanse dollars naar metrische tonnen goud en in een grafiek gezet. Daarop is goed te zien hoe de Bank of England geleidelijk haar goud leasing heeft afgebouwd.

Het uitlenen en leasen van goud stopte in juni 2008, kort voor het uitbreken van de grootste financiële crisis sinds de jaren dertig. De cijfers van de Bank of England beginnen in 1999, het jaar waarin een aantal centrale banken een gezamenlijke verklaring omtrent de goudvoorraden naar buiten brachten. Deze verklaring is beter bekend als het Central Bank Gold Agreement (CBGA) en het Washington Agreement on Gold (WAG).


De Bank of England was een van de centrale banken die deze intentieverklaring in 1999 ondertekenden. Conform de overeenkomst werd het uitlenen van goud afgebouwd. Opvallend is dat de Bank of England alleen het eerste Central Bank Gold Agreement ondertekende en niet betrokken was bij volgende drie overeenkomsten, die respectievelijk in 2004, 2009 en 2014 ondertekend werden.

boe-gold-leasing

Goud leasing Bank of England sinds 1999