Gold Trail: Euro verandert de goudmarkt (Deel XXXII)

In dit deel van de Gold Trail legt FOA uit dat de goudmarkt zal veranderen door de komst van de euro. In een transitie van de dollar naar een nieuwe wereldreserve zullen goudcontracten geen garantie meer geven op echt goud. Binnen het dollarsysteem is de goudmarkt zodanig veranderd dat de prijs van een goudcontract nu de prijs van fysiek goud bepaalt. Dat zal veranderen wanneer de dollar niet meer de reservemunt is.

Gold Trail: Euro verandert de goudmarkt (Deel XXXII)

FOA (29 oktober 2000): Het is onmogelijk dat een munt als deze voor altijd zal blijven bestaan! We hebben nu elf compleet verschillende landen die allemaal opereren onder een eigen overheid. Ze hebben allemaal hun eigen interne valuta en banksysteem, maar ze reken internationale handel af in slechts één soort valuta. Met al die tegenstrijdige visies, hoe kun je dan verwachten dat een dergelijk systeem overeind blijft? Wat dat betreft ben ik het volledig eens met al het negatieve sentiment dat mensen vandaag de dag hebben! Ik ben het er volledig mee eens… de dollar zal nooit werken!

Kun je je voorstellen dat die landen hetzelfde proberen als de Verenigde Staten met hun dollar? Landen als Canada, Mexico, Australië, Brazilië, Groot-Brittannië, Japan, Peru, Argentinië, Venezuela en Hong Kong werken al meer dan twintig jaar onder een dollarsysteem dat qua werking niet veel anders is dan het nieuwe euro project dat op dit moment in stelling wordt gebracht. In feite gebruikt het grootste deel van de wereld het ad hoc dollarreserve systeem al heel, heel erg lang!

Dus als we al die verhalen horen en de argumenten dat de euro nooit kan gaan werken, bedenk dan dat dezelfde redenering in een heel ver verleden werd toegepast op de dollar. En die is er ook nog steeds…

Ik herinner me de eindeloze hoeveelheid artikelen, discussies en boeken over het einde van de dollar zoals we die destijds kenden. Allemaal voorzagen ze de val van de dollar, hun harde commentaren beloofden weinig goeds voor de euro!

Desondanks wist de dollar te overleven. Ondanks alle misbruik die van de munt gemaakt is en ondanks alle haat tegen de dollar is het nog steeds de meest gebruikte valuta ter wereld. Met het verstrijken van de tijd zat er voor de dollarsceptici niets anders op dan zich stil te houden of te riskeren dat ze totaal ongeloofwaardig zouden worden, omdat de dollar maar in waarde bleef stijgen. Herinneren je midden jaren tachtig toen de dollar naar recordhoogte steeg, waarbij de dollarsterkte van vandaag maar schril afsteekt? Wat is er gebeurd mensen? De groei van dollarschulden, de geldhoeveelheid en de prijsinflatie ging al die tijd gewoon door. Af en toe vertraagde het wat natuurlijk, maar stoppen deed het niet! Iedere reden waarom de dollar toen had moeten vallen is vandaag de dag nog steeds aanwezig en van kracht. Niets is veranderd.

Dezelfde mensen die zich vandaag de dag negatief over de euro uitspreken zouden, conform dezelfde criteria, zeggen dat de dollar als verloren beschouwd kon worden met de helft van de dollarschuld die er nu is… Maar de dollar is nog niet gevallen toch?

grafiek-dollarDat komt omdat de ‘politieke wil’ van de wereld bij elkaar kwam en besloot de dollar koste wat kost te ondersteunen, totdat een alternatief gevormd kon worden. Deze argumentatie mag je ondersteboven keren, op zijn kant leggen of tegen een betonnen muur aan gooien, je zult geen argument kunnen bedenken die deze volledige verklaring kan weerleggen. Alle verklaringen over de kracht van de Amerikaanse economie zijn slechts bijzaak geweest in het koersverloop van de dollar.

Luister eens naar de argumenten van de sceptici ten aanzien van de valuta die ze zelf gebruiken en die nog steeds in gebruik zijn. Dat zijn er niet veel he? Ze haten het vooruitzicht van de euro en zeggen dat de Europese bevolking de munt niet zal accepteren, maar dan stel ik de vraag waarom die mensen hun eigen valuta nog wel gebruiken. Waarom zouden zij wel dat geld in hun portemonnee houden, maar tegelijkertijd verwachten dat Europeanen de euro zullen dumpen? Als je de redenering gebruikt dat al die landen zo verschillend zijn en dat ze daarom niet de euro kunnen gebruiken, dan zou je tot de conclusie moeten komen dat geen enkele fiat munt het overleeft.

De reden waarom wij denken dat de euro een succes wordt is gebaseerd op datgene wat we zien gebeuren, niet op basis van datgene wat moet gebeuren volgens onze fiatgeld theorie. Als je zegt dat de euro zal falen omdat de dollar zo sterk staat tegenover de euro, dan roept dat de volgende vraag op: Waarom gingen niet alle Europese valuta ten onder midden jaren tachtig, toen de dollar in waarde explodeerde tegenover die Europese valuta? Juist, de dollar was toen nog veel sterker dan vandaag de dag!

Euro

Het verhaal van de euro heeft iets in zich dat veel papiergoud beleggers niet willen horen! Het europroject verandert het vooruitzicht voor goud op een zodanige manier waar veel goudbeleggers zich niet op voorbereid hebben. Niet één van hen heeft rekening gehouden met het feit dat een transitie van de wereldreservemunt impact zal hebben op de complete goudmarkt en niet alleen op het fysieke goud.

Het lijkt alsof iedereen het erover eens was dat een daling van de dollar gunstig is voor goud, inclusief mijzelf. Ja, op een dag komt de dollar prijsinflatie terug en zal ze beleggers aansporen alle soorten goudbeleggingen te kopen. Echter, tot midden jaren negentig dacht niemand van de goldbugs dat het europroject een fundamentele verandering teweeg zou brengen in hoe er over goud gedacht werd, hoe het gebruikt werd en hoe het gewaardeerd werd. De euro werd gezien als zomaar een nieuwe munt. Zoals een nieuwe peso in Mexico…

Veel Westerse beleggers zijn in slaap gesukkeld ten aanzien van hun kennis over goud en alle papieren afgeleiden van goud. Door de jaren heen heeft het dollarsysteem, waarvan ze dachten dat het zou falen, de goudmarkt langzaam maar zeker getransformeerd. Contracten voor goud werden geinflateerd om te voorzien in een toenemende vraag van handelaren en speculanten. Papiergoud werd beschouwd alsof het even goed was als goud en daarom kocht men papiergoud als een goedkoper, gemakkelijker alternatief voor het echte metaal. De dollar zou wellicht nog wat verzwakken, maar niemand hield rekening met een scenario dat dit reservesysteem op basis van de dollar in zijn volledigheid zou verdwijnen.

Door deze versufte redenering maakte het beleggers helemaal niet meer uit of er echt goud achter de papieren contracten zat of niet, zo lang het de goudprijs maar volgde. Om dit bevestigd te krijgen hoef je maar een discussieforum over goud op te zoeken en te luisteren naar de handelaren. Zelfs sommigen op ons forum geloven dat er geen verschil zit tussen papiergoud en fysiek goud. Het is dan ook geen wonder dat de papierhandel in goud zo floreerde dat het uiteindelijk de prijs van fysiek goud ging dicteren.

Nogmaals, niemand heeft er rekening mee gehouden wat er zou gebeuren als de dollar niet meer de wereldwijde reserve zou zijn. Ze moeten gedacht hebben: “Als dat gebeurt stappen we gewoon over op dat nieuwe systeem”. Fout! Plotseling trekt de ECB haar troefkaart door goud tegen de marktprijs te waarderen, wat die prijs dan ook moge zijn.

valuta-goudreserve-eurosysteem-percentage

Goud vervangt langzaam dollars als monetaire reserve

We hebben hier de complete op dollars gebaseerde markt voor goudcontracten die gepromoot wordt door de VS en die goud bekneld houdt in een dollar waardering. Door meer contracten aan te bieden zorgt men ervoor dat de goudprijs binnen een bepaalde bandbreedte blijft. Maar nu is er een reële bedreiging dat de euro de dollar uit haar positie als wereldreserve kan dwingen en daarmee goud de ruimte geeft om een prijs te vinden die aansluit bij de fysieke vraag.

Een complete ineenstorting van de markt voor goudcontracten zal de dollar een harde klap toebrengen. Ook zal het de gehele goudsector ontwrichten. Alle speculanten die inspelen op een beweging van de goudprijs zullen de instrumenten verliezen waarmee ze dat doen. Dat is de reden waarom wij alleen voor fysiek goud kiezen om door deze ruwe en turbulente periode te komen die ons te wachten staat!

FOA / gids van de Gold Trail (Vertaling door Frank Knopers)

Lees ook eerdere delen van de Gold Trail op Marketupdate:

Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Een gedachte over “Gold Trail: Euro verandert de goudmarkt (Deel XXXII)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Een cryptobeginner? Dan is het Nederlandse cryptoplatform Coinmerce de ideale plek om te starten

Ontvang jij al rente op jouw crypto?

Dit kan nu bij de volgende aanbieders